BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LENTRON

Účinná látka

Balení

10 l HDPE kanystr, 5 l HDPE kanystr pro 5,675 kg přípravku, 1 l HDPE láhev pro 1,135 kg přípravku

Charakteristika

Herbicid určený k hubení chundelky metlice, psárky polní, heřmánkovitých a dalších dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém ječmeni, triticale bez podsevu a máku.

LENTRON

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Neošetřovat poškozené porosty mechanicky, mrazem nebo podmáčením.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech žita ozimého!

Působení

Chlorotoluron je přijímán kořeny i listy rostlin, kde blokuje fotosyntézu. Srážky po aplikaci, dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený pozemek bez hrud, příznivě ovlivňují herbicidní účinnost. Vysoká hrudovitost a vysoký obsah jílovitých nebo organických částic v půdě účinnost naopak snižují.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: chundelka metlice, psárka rolní, jílky, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, konopice rolní, kolenec rolní, plevele heřmánkovité, rmeny, ptačinec žabinec, drchnička rolní, hluchavka nachová, rdesna
Plevele méně citlivé: pryšce, zemědým lékařský, pomněnka rolní, penízek rolní, laskavec ohnutý, merlík bílý, mléč rolní

Doporučení

Obilniny 1,5–3 l/ha Lentipur 500 FW je ekonomičtější používat pouze postemergentně (včetně kombinací) a to od 3. listu obilniny do konce odnožování. Časná podzimní nebo jarní aplikace je účinnější a levnější. Dávkování dle velikosti chundelky: 1–2 listy: 1,5 l/ha 3–5 listů: 2–2,5 l/ha více než 5 listů: 3 l/ha Použití v máku Lentipur 500 FW v máku je určen do preemergentního tak i do postemergentního ošetření. Používá se v sólo aplikacích i v kombinacích. Aplikační podmínky pro mák PRE Lentipur 500 FW 0,8–1 l/300 l vody/ha + 0,1–0,15 l/ha Command 4 EC POST dle růstové fáze máku Velikost máku a dávkování
Růstová fáze Doporučená dávka Maximální dávka
3–4 listy 1 l/ha 1,5 l/ha
4–5 listů 1,3 l/ha 2,0 l/ha
6 a více listů 1,5 l/ha 2,5 l/ha

žito:
Růstová fáze plodiny v době ošetření: BBCH 13, tj. 3 listy
Růstové fáze plevelů: BBCH 10-12, tj. děložní listy až 2 pravé listy Maximální počet aplikací: 1x za vegetační sezónu, na podzim
Dávka vody: 300 l/ha
Při použití přípravku v žitě ozimém nelze vyloučit projevy fytotoxicity s následným možným nepříznivým vlivem na velikost a/nebo kvalitu výnosu ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů!
Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na žito ozimé, které má být použito pro účely zpracování prostřednictvím fermentačních procesů.

Návod k použití

Podzim
Lentipur 500 FW 1,5–2 l/ha
+ Aurora 50 WG 30 g/ha
+ Glean 75 WG/Logran 75 WG 10 g/ha
Lentipur 500 FW 1 l/ha
+ Stomp 330 E 3 l/ha

Jaro
Lentipur 500 FW 2–3 l/ha
+ Aurora 50 WG 30–40 g/ha
+ Grodyl 75 WG 20–25 g/ha
+ Kantor 0,075–0,1 l/ha
+ Starane 250 EC 0,5–0,6 l/ha

Kombinované ošetření
podzim/jaro
Lentipur 500 FW/Aurora Super SG: 1,5–2 l/0,8 kg/ha
Lentipur 500 FW/Aurora 50 WG: 1,5–2 l/30–40 g/ha
Lentipur 500 FW/Glean 75 WG, Logran 75 WG: 1,5–2 l/7 g/ha

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači

Popis mísitelnosti

Obilniny
Lentipur 500 FW je vhodné na podzim kombinovat se sulfonylmočovinami, případně některými herbicidy ze skupiny kontaktních herbicidů. Na jaře jsou nejvhodnější tank-mixy s carfentrazonem, amidosulfuronem a fluroxypyrem.

Poznámka
Kombinace s carfentrazonem, sulfonylmočovinami je možné aplikovat i za nižších teplot (okolo +1 °C). Kombinace s fluroxypyrem je vhodné aplikovat až při teplotách +10 °C.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 1,5-3 l
Mák PRE 1,2-1,3 l
Mák POST 1,2-2,4 l
Pšenice ozimá POST 1,5-3 l
Tritikale ozimé POST 1,5-2 l
Žito ozimé POST BBCH 13 2 l 300 l max. 1× na podzim
detail