Chemap Agro s.r.o.

LISTEGO

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku Pulsar 40.
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: lilek černý, rosička krvavá, řepeň, bažanka roční, ježatka kuří noha, rdesno červivec, bér zelený

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace:

- slunečnice (pouze odrůdy tolerantní k úč. l. imazamox) - postemergentní aplikace, BBCH 12–16;

- sója - postemergentní aplikace, BBCH 12–16.

Růstová fáze plevelů:

- trávy - BBCH 11–13, tj. 1–3 listy;

- dvouděložné - BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Počet aplikací: 1× za vegetační sezonu.

Dávka vody: 100–300 l/ha

Aplikace přípravku na odrůdy slunečnice netolerantní k účinné látce imazamox způsobí zničení porostu.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřované slunečnici - barevné změny na listech a zpomalení růstu.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodiny pěstovat pouze slunečnici tolerantní k imazamoxu nebo sóju.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Před výsevem nebo výsadbou následné plodiny proveďte orbu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech sóji!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (imidazolinony, sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
slunečnice, sója
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
slunečnice, sója
10
10
3
3

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Slunečnice POST BBCH 12–16, pouze odrůdy tolerantní k úč. l. imazamox 90 1,25 l 100–300 l pouze slunečnice roční - IMI tolerantní odrůdy (technologie CLEARFIELD)
detail