Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

LISTEGO

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku Pulsar 40.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: lilek černý, rosička krvavá, řepeň, bažanka roční, ježatka kuří noha, rdesno červivec, bér zelený

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace:

- slunečnice (pouze odrůdy tolerantní k úč. l. imazamox) - postemergentní aplikace, BBCH 12–16;

- sója - postemergentní aplikace, BBCH 12–16.

Růstová fáze plevelů:

- trávy - BBCH 11–13, tj. 1–3 listy;

- dvouděložné - BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Počet aplikací: 1× za vegetační sezonu.

Dávka vody: 100–300 l/ha

Aplikace přípravku na odrůdy slunečnice netolerantní k účinné látce imazamox způsobí zničení porostu.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřované slunečnici - barevné změny na listech a zpomalení růstu.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodiny pěstovat pouze slunečnici tolerantní k imazamoxu nebo sóju.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Před výsevem nebo výsadbou následné plodiny proveďte orbu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech sóji!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (imidazolinony, sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
slunečnice, sója
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
slunečnice, sója
10
10
3
3

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Slunečnice POST BBCH 12–16, pouze odrůdy tolerantní k úč. l. imazamox 90 1,25 l 100–300 l pouze slunečnice roční - IMI tolerantní odrůdy (technologie CLEARFIELD)
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail