Chemap Agro s.r.o.

MAISTER POWER

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě. (Podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011.) Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 4 m od povrchových vod.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. (Dle nařízení Komise 547/2011 Sb.) Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Dávka 1,5 l/ha - citlivé plevele: pýr plazivý, merlík bílý, merlík mnohosemenný, pohanka opletka, ježatka kuří noha, rdesno ptačí, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, vydrol řepky, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, svízel přítula, violka rolní, hluchavka nachová, laskavec ohnutý, rozrazil perský.

Dávka 1,0 l/ha - citlivé plevele: merlík mnohosemenný, ježatka kuří noha, rdesno ptačí, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, vydrol řepky, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, svízel přítula, violka rolní, hluchavka nachová, laskavec ohnutý, rozrazil perský.

Méně citlivé plevele: Pohanka opletka, pýr plazivý, merlík bílý.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
kukuřice
200–400 l/ha
postřik
max. 1×

Teplo, vyšší vzdušná vlhkost a vlhká půda v období aplikace účinek přípravku urychlují, sucho a další nepříznivé podmínky pro růst plevelů naopak zpomalují. Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst a vývoj rostlin.

Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 6 listů.

Trávy jsou nejcitlivější od vzejití do konce odnožování.

Při pozdější aplikaci bývají plevele zpravidla přerostlé a účinek nemusí být za všech okolností spolehlivý.

Při silnějším výskytu pýru a merlíku se nedoporučuje snižovat dávku přípravku pod 1,5 l/ha.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu v podobě zbrzdění růstu nebo barevných změn.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Možný vliv ošetření na jakost a procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí úletem ani odparem!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
8
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
10
5
5
0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–16 AT 1 l 200-400 l max. 1×, plevele jednoleté
Kukuřice POST BBCH 12–16 AT 1,5 l 200-400 l max. 1×, opletka obecná, pýr plazivý, plevele jednoleté
detail