BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

MAJOR 300 SL

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel pro tank-mix s přípravkem MEZOTOP 500 SC.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

200–300 l/ha

postřik

1× nebo dělená aplikace

6–10 dnů

pšenice ozimá

200–300 l/ha

postřik

řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

Přípravek se používá solo nebo v TM směsi s přípravkem Raldico 300 SL a Mezotop 500 SC v souladu s návodem na jejich použití.

Použití v TM směsi se vztahuje i na další obchodní jména přípravků Raldico 300 SL a Mezotop 500 SC. Přípravky ve směsi je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.

Nejefektivněji ničí mladé, intenzivně rostoucí plevele od fáze 2–3 prvých listů do fáze max. 6 pravých listů, pcháč optimálně ve fázi přízemní listové růžice, heřmánkovité plevele ve fázi malé listové růžice.

1. Aplikace přípravku na podzim (řepka olejka ozimá):

Aplikace přípravku samostatně v dávce 0,2 l/ha

Citlivé plevele - chrpa polní

Středně citlivé plevele - heřmánek nevonný

Aplikace přípravku ve směsi - Major 300 SL 0,2 l/ha + Raldico 300 SL 0,078 l/ha

Citlivé plevele - chrpa polní, heřmánek nevonný, svízel přítula

Aplikace přípravku ve směsi - Major 300 SL 0,3 l/ha + Raldico 300 SL 0,078 l/ha

Citlivé plevele - heřmánek nevonný

Středně citlivé plevele - svízel přítula

Aplikace přípravku ve směsi - Major 300 SL 0,3 l/ha + Raldico 300 SL 0,078 l/ha + Mezotop 500 SC 1,5 l/ha

Citlivé plevele - ptačinec prostřední, heřmánek nevonný, rozrazil perský, svízel přítula

Středně citlivé plevele - mák vlčí, kokoška pastuší tobolka

Středně odolné plevele - violka polní

2. Aplikace přípravku na jaře (řepka olejka ozimá):

Aplikace přípravku samostatně v dávce 0,3–0,4 l/ha

Citlivé plevele - chrpa polní, heřmánek nevonný, pcháč rolní, rmen rolní, heřmánek pravý

Aplikace přípravku ve směsi - Major 300 SL 0,3 l/ha + Raldico SL 0,078 l/ha

Citlivé plevele - chrpa polní, heřmánek nevonný, pcháč rolní, svízel přítula, rmen rolní, heřmánek pravý

Středně odolné plevele - ptačinec prostřední, hluchavka nachová, mák vlčí

Upozornění:

Nízké teploty vyskytující se několik dnů po aplikaci v řepce mohou mít za následek přechodné příznaky fytotoxicity, které nemají vliv na výnos.

Pro dosažení dostatečné účinnosti ošetření zejména ve fázi řepky BBCH 20–21 je nutné zajistit dobré pokrytí plevelů postřikovou kapalinou.

3. Pšenice ozimá:

Aplikace přípravku samostatně v dávce 0,3–0,4 l/ha

Citlivé plevele - heřmánek nevonný, lilek černý, rmen rolní, heřmánek pravý, pěťour maloúborný

Středně citlivé plevele - pcháč rolní

4. Cukrová řepa:

Aplikace přípravku samostatně v dávce 0,3–0,4 l/ha nebo v dávce 3× 0,2 l/ha

Citlivé plevele - chrpa polní, pcháč rolní, heřmánek pravý, heřmánek nevonný, opletka obecná, rmen rolní, pěťour maloúborný

Dělená aplikace:

První ošetření proveďte ve fázi 2–4 pravých listů cukrovky (BBCH 12–14) a následná ošetření při dalším vzcházení plevelů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Následné plodiny:

Po sklizni rostlin ošetřených přípravkem Major 300 SL ve stejné vegetační sezoně nevysévejte luštěniny (hrách, fazole, vikev, vojtěška atd.) a lilkovité plodiny (brambory, rajče atd.).

Mezi následně pěstovanými plodinami na podzim stejného kalendářního roku mohou být obilniny, řepka nebo trávy.

V případě nutnosti předčasné likvidace porostu ošetřeného přípravkem Major 300 SL lze na stejném poli pěstovat - řepku, obilniny, cukrovou řepu, kukuřici nebo trávy.

Veškeré zbytky ošetřených plodin co nejdříve po sklizni rozřezejte a zpravte do půdy, kde se rostlinné zbytky a rezidua přípravku rychleji rozloží.

Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje), která nejsou zcela rozložena, mohou poškodit citlivé následné plodiny (luskoviny, mrkev, brambory, salát, rajčata).

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 12–14 BBCH AT 0,3-0,4 l plevele dvouděložné
Cukrovka POST 12–14 BBCH, dělená aplikace AT 0,2 l 3×0,2 l/ha plevele dvouděložné
Pšenice ozimá POST 21–29 BBCH, na jaře AT 0,3-0,4 l plevele dvouděložné
Řepka olejka, ozimá POST 13–14 BBCH, na podzim AT 0,3 l + 0,078 l/ha Raldico 300 SL - TM plevele dvouděložné
Řepka olejka, ozimá POST do 50 BBCH, na jaře AT 0,3-0,4 l + 0,078 l/ha Raldico 300 SL - TM plevele dvouděložné
Řepka olejka, ozimá POST 20–21 BBCH, na podzim AT 0,2 l chrpa polní, plevele dvouděložné
Řepka olejka, ozimá POST 30–50 BBCH, na jaře AT 0,3-0,4 l plevele dvouděložné
Řepka olejka, ozimá POST 13–14 BBCH, na podzim AT 0,3 l + 0,078 l/ha Raldico 300 SL - TM + 1,5 l/ha Mezotop 500 SC - TM plevele dvouděložné
Řepka olejka, ozimá POST 20–21 BBCH, na podzim AT 0,2 l + 0,078 l/ha Raldico 300 SL - TM plevele dvouděložné
detail