Chemap Agro s.r.o.

METAFOL SUPER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesát, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximální aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok.

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka,

řepa krmná

200–400 l/ha

postřik

5 dnů

Přípravek se aplikuje v následných postřicích vždy na novou vlnu plevelů.

Maximální celková dávka přípravku v plodině je 6,0 l/ha tj. 1. aplikace preemergentně + 2. a 3. aplikace postemergentně nebo 1. až 3. aplikace pouze postemergentně.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ptačinec prostřední, konopice polní, merlík, violka rolní, penízek rolní, hluchavka nachová, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka, lipnice roční, laskavec ohnutý, různé druhy heřmánku, svízel přítula;

- plevele méně citlivé: pohanka obecná, rdesno ptačí.

Nejvyšší účinnost je dosahována v době aktivního růstu plevelů od fáze klíčení až do vyvinutého 1. páru pravých listů (BBCH 10–11).

Účinnost přípravku přes půdu je podmíněna dostatečnou půdní vlhkostí.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek aplikujte při teplotě do 21 °C!

Přípravek neaplikujte, jsou-li během následujících dnů očekávány mrazíky.

Následné a náhradní plodiny: Jako následné plodiny po sklizni řepy lze pěstovat všechny typy plodin. Za nepříznivých povětrnostních podmínek může dojít k jejich poškození, zejména ozimých obilovin. Před výsevem ozimých obilnin se doporučuje provedení orby do hloubky 15–20 cm. Před sázením brambor a setím kukuřice je nutná hluboká orba. V případě předčasné zaorávky cukrovky lze pěstovat pouze cukrovku a krmnou řepu nebo po 3 měsících kukuřici - vždy po provedené orbě do hloubky 20 cm.

Čištění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 2×) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně čistícím přípravkem v souladu s návodem na jeho použití. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně poškozených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrová, krmná řepa

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka PRE 00–09 BBCH AT 2 l 200–400 l
Cukrovka POST 10–19 BBCH, aplikace opakovaná AT 2 l 200–400 l
Řepa krmná PRE 00–09 BBCH AT 2 l 200–400 l
Řepa krmná POST 10–19 BBCH, aplikace opakovaná AT 2 l 200–400 l
detail