Chemap Agro s.r.o.

MEZOTOP 500 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 7 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

DO: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7m.

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé - chundelka metlice, kakost maličký, ptačinec prostřední, merlík bílý, rozrazil perský, heřmánek pravý, laskavec ohnutý;

- plevele méně citlivé - svízel přítula, kokoška pastuší tobolka.

Silné dešťové srážky po ošetření mohou zbrzdit růst rostlin nebo deformovat listy řepky, zejména při nízkých teplotách. Tyto příznaky jsou obzvlášť viditelné tehdy, kdy je řepka pěstována na lehkých a písčitých půdách, jsou však přechodné povahy.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Pokud je nutné na podzim zlikvidovat porost již ošetřené řepky, je možné (po provedení mělké orby) opětovně pěstovat ozimou řepku, anebo, po předchozím zorání pozemku do hloubky 20 cm, lze koncem září zaset ozimé obilniny. Pokud je nutné na jaře zlikvidovat porost řepky, je možné, po provedení orby do hloubky min. 15 cm, pěstovat řepku jarní, brambory, kukuřici, jarní obilniny nebo brukvovité plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka ozimá

7

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka ozimá

10

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá CPOST 11–14 BBCH, plevele 10–14 BBCH, svízel přítula max. BBCH 12 AT 2 l 200–300 l max. 1×
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Přírodní cestou nejen proti chorobám a škůdcům

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail