Chemap Agro s.r.o.

MURAL

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: ambrozie peřenolistá, laskavec ohnutý, merlíky, opletka obecná, hluchavka nachová, ibišek trojdílný, lebeda rozkladitá;

- plevele méně citlivé: durman obecný, pěťour maloúborný, kokoška pastuší tobolka, svlačec rolní, pcháč oset, rozrazily, drchnička rolní, popenec břečťanolistý.

Aplikujte při teplotách 10–25 °C.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zaorání ošetřené plodiny a pěstováním náhradních plodin vyčkejte 1 měsíc od aplikace přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti citlivých plodin ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Nádrž vyprázdněte a propláchněte postřikové zařízení čistou vodou. Vypusťte.

2. Znovu naplňte nádrž čistou vodou v množství nejméně 10% objemu nádrže a přidejte prostředek na čištění postřikovače - postupujte podle návodu na jeho použití. Proplachujte 10 minut se zapnutým míchacím zařízením a poté vypusťte.

3. Opláchněte nádrž čistou vodou a důkladně propláchněte celé postřikové zařízení.

4. Opakujte krok 2.

5. Trysky a filtry musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–15 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 0,75 l 200-400 l plevele dvouděložné
detail