BASF
BASF
BASF

AGRA

OUTLOOK

Účinná látka

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3:
- Cukrovka a řepa krmná: Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 8 m vzhledem k povrchové vodě.
- Cukrovka a řepa krmná: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Kukuřice a slunečnice: Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 12 m vzhledem k povrchové vodě.
- Kukuřice a slunečnice: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele:
béry, čirok halepský, drchnička rolní, heřmánek pravý, hluchavka nachová, ježatka kuří noha, kokoška pastuší tobolka, laskavce, lipnici roční, mák vlčí, pěťour maloúborný, pomněnka rolní, prosa, pryskyřník rolní, ptačinec žabinec, rosička krvavá, rozrazily, sveřepy, šrucha zelná, zemědým lékařský.
Méně citlivé plevele:
merlíky, oves hluchý, pohanka svlačcovitá, rdesna, penízek rolní, svízel přítula, violky, hořčice rolní a výdrol řepky.

Doporučení

Růstová fáze plevelů: max. BBCH 12.

Citlivost odrůd kukuřice při postemergentní aplikaci konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na kvantitativní parametry výnosu kukuřice ošetřené postemergentně konzultujte s držitelem povolení.

V případě likvidace (zaorání) ošetřené plodiny lze po mělkém zpracování půdy vyset tyto náhradní plodiny: kukuřice, slunečnice nebo zasázet brambory.

Nedoporučuje se pěstovat: cukrovka, sója.

Přípravek není určen k použití v množitelských porostech kukuřice.

Návod na použití TM s přípravkem Flirt Nový (cukrovka, krmná řepa):

Růstová fáze plevelů: BBCH 10, tj. děložní listy - BBCH 12, tj. 2 pravé listy

Aplikuje se max. 3× vždy po vzejití nové plevelné vlny.

Interval mezi aplikacemi: 6–14 dní.

Maximální dávka přípravku v plodině: 0,9 l/ha

Přípravek v tank-mix směsi s přípravkem Flirt Nový je třeba použít v souladu s návody k použití obou přípravků.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky dimethenamid-P, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou nebo 3% roztokem sody (min. 1/10 objemu nádrže postřikovače) a poté čistou vodou.

Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice, slunečnice
12
6
4
4
cukrovka, řepa krmná
8
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice, slunečnice
10
5
5
-
cukrovka, řepa krmná
5
5
-
-

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Minoritní registrace - ovocné a okrasné školky

Růstové fáze plevelů: ježatka kuří noha 1–2 listy, tj. BBCH 11–12

dvouděložné plevele v děložních listech, tj. BBCH 10

Přípravek se aplikuje max. 1× za vegetaci

Dávka vody: 250–300 l/ha

Přípravek nesmí zasáhnout ošetřované kultury!

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty!

Doporučuje se střídat na stejných pozemcích přípravky s rozdílným mechanizmem působení a používat kombinace těchto přípravků, aby se minimalizovalo riziko vzniku rezistence.

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky dimethenamid-P, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou nebo 3% roztokem sody (min. 1/10 objemu nádrže postřikovače) a poté čistou vodou.

Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska 75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]
ovocné a okrasné školky
12
6
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ovocné a okrasné školky
10
5
5
0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Minoritní registrace - Čirok

Růstová fáze plevelů: max. BBCH 12

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

V případě likvidace (zaorání) ošetřené plodiny lze po mělkém zpracování půdy vyset tyto náhradní plodiny: kukuřice, slunečnice nebo zasázet brambory. Nedoporučuje se pěstovat: cukrovka, sója.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky dimethenamid-P, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou nebo 3% roztokem sody (min. 1/10 objemu nádrže postřikovače) a poté čistou vodou. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
čirok
12
6
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
čirok
10
5
5
0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Minoritní registrace - Světlice barvířská

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině

světlice barvířská

250–400 l/ha

postřik

Odstupňování dávek přípravku:

- podle předpokládaného výskytu plevelů;

- podle druhu půdy (nižší dávka na lehké půdy).

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

světlice barvířská

12

6

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

světlice barvířská

10

5

5

0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST od BBCH 16 do BBCH 18 AT 0,9 l 250–300 l max.1x, pozemně
Cukrovka POST od BBCH 10 do BBCH 31 AT 0,15-0,45 l + 0,83 l FLIRT NOVÝ 1.TA - 0,15 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový
2.TA -0,3 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový
3.TA -0,45 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový
250–300 l max.3x, pozemně
Čirok POST BBCH plodiny 12–16, plevele max. BBCH 12 AT 1,2 l 200–400 l max.1x, minor. reg.: SRS
Čirok PRE do 3 dnů po zasetí, plevele max. BBCH 12 AT 1,2 l 200–400 l max.1x, minor. reg.: SRS
Kukuřice POST BBCH 10–16 AT 1,4 l 250–300 l max.1x, pozemně
Kukuřice PRSZ AT 1,2-1,4 l 250–300 l max.1x, pozemně
Kukuřice PRE AT 1,2-1,4 l 250–300 l max.1x, pozemně
Řepa krmná POST od BBCH 10 do BBCH 31 AT 0,15-0,45 l + 0,83 l FLIRT NOVÝ 1.TA - 0,15 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový
2.TA -0,3 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový
3.TA -0,45 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový
250–300 l max.3x, pozemně
Saflor CPOST plevele BBCH 00–10 - 0,9-1,4 l 250–400 l max.1x, všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Saflor PRE plevele BBCH 00–10 - 0,9-1,4 l 250–400 l max.1x, všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice PRE AT 1,2-1,4 l 250–300 l max.1x, pozemně
Slunečnice PRSZ AT 1,2-1,4 l 250–300 l max.1x, pozemně
Sója PRE do 3 dnů po zasetí (BBCH 00–03) AT 1,2-1,4 l 300–400 l max.1x, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: AGRITEC
detail