Chemap Agro s.r.o.

PICONA

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 14 m, při 75% redukci na 8 m a při 90% redukci na 4 m.

Spektrum účinnosti

plevele citlivé - chundelka metlice, svízel přítula, heřmánky, violka rolní, hluchavky, ptačinec žabinec, rozrazily, výdrol řepky olejky, kokoška pastuší tobolka, pomněnka rolní, mál vlčí, penízek rolní. Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 11–13, tj. 1. list plně rozvinutý až 3. list

Doporučení

Růstové fáze plevelů: BBCH 11–13, tj.1. –3. list

Max. počet aplikací: 1× v plodině, na podzim

Dávka vody: 200–400 l/ha

Před aplikací nebo po aplikaci přípravku porost nevláčet ani neválet.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných dvouděložných meziplodin a řepky olejky.

Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé
20
14
8
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST BBCH 11–13, tj. 1. list plně rozvinutý až 3. list AT 3 l 200–400 l
Pšenice ozimá POST BBCH 11–13, tj. 1. list plně rozvinutý až 3. list AT 3 l 200–400 l
Tritikale ozimé POST podzim, BBCH 11–13, tj. 1. list plně rozvinutý až 3. list AT 3 l 200–400 l
Žito ozimé POST podzim, BBCH 11–13, tj. 1. list plně rozvinutý až 3. list AT 3 l 200–400 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail