Chemap Agro s.r.o.

RALDICO 300 SL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: rmen rolní, heřmánkovec nevonný, heřmánek pravý, svízel přítula, pcháč oset, chrpa modrák.

Plevele musí být aktivně rostoucí.

Min. 2 hodiny po aplikaci by nemělo pršet.

Neaplikujte při teplotě vzduchu pod 8 °C a nad 25 °C.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Lze pěstovat jarní obilniny, ozimé obilniny, kukuřici, cukrovku, len, trávy.

Náhradní plodiny: V případě zaorání ošetřeného porostu lze pěstovat len, jarní řepku olejku, jarní obilniny, kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Vliv na rostliny nebo jejich části určené k množení konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST jaro 30–31 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,078 l 200–300 l max. 1×
detail