Chemap Agro s.r.o.

ROUNDUP EXPRES

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části nežádoucích plevelů. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.
Výsev rostlin po aplikaci může být prováděn bez omezení.

Roundup Expres je možné použít:
- na místech nepřístupných pro sekačku, zejména podél plotů a stěn;
- na chodnících, hřištích, skladovacích plochách, parkovištích, hřbitovech, v areálech
podniků, dvorech a ostatních plochách;
- pod stromy, okolo kmenů k likvidaci plevelů a trav;
- okolo květinových záhonů;
- pod živými ploty a okrasnými keři k udržení nezaplevelené půdy;
- k odstranění ohniskového výskytu plevelů či nežádoucích houštin.

Pozor, přípravek nelze použít k likvidaci plevelů v trávnících a ve sklenících! Přípravek lze použít po celou dobu vegetace. Účinek je závislý na růstovém stádiu plevelů a klimatických podmínkách. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době, kdy mají plevele vytvořenu dostatečně velkou listovou plochu a intenzivně rostou, nejlépe na počátku kvetení. Účinek se zvyšuje za teplého počasí a dostatečného obsahu půdní vláhy.

Postřikujte pouze za úplného bezvětří, zabráníte tak úletu přípravku na sousední kultury.
Listy a ostatní zelené části rostlin by v době aplikace měly být prosty prachu a kapek rosy či deště.

Pozor, neaplikujte ráno, kdy je silná rosa, nebo pokud očekáváte během 6 hodin déšť.

Roundup Expres je neselektivní herbicid přijímaný všemi zelenými částmi rostlin. Proto je velmi důležité dbát na to, aby nebyly zasaženy výhonky či listy pěstovaných kulturních rostlin, případně tyto přikrýt.

Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než postřik zcela oschne, zabráníte tak přenosu přípravku na jiné rostliny.

Následné úpravy ošetřené plochy (kypření, okopávání, příprava pro setí atd.) provádějte až poté, co se plně projeví příznaky působení přípravku na plevelech, minimálně však 10 dní po ošetření. Tím umožníte důkladné proniknutí přípravku až do kořenů plevelů a jejich úplnou likvidaci.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.
Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Zahrady POST plevele AT dle návodu, před počátkem skanutí platí pro chodníky, hřiště, skladovací plochy, parkoviště, hřbitovy, dvory a ostatní plochy, pod stromy, keři a okrasnými ploty
detail