BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ROUNDUP FLEXI

Účinná látka

Charakteristika

Malobalení
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 100 ml přípravku /100 m2 a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 130 ml přípravku /100 m2.

SPe3? Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, cukrovka, kukuřice, slunečnice, orná půda, sója

postřik

jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva, trávníky, nezemědělská půda

postřik

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části nežádoucích plevelů. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu. Víceleté hluboko kořenící plevele nesmí být zakryty jinými plevely.

Vlastní dávka přípravku se řídí druhovou skladbou plevelů. Základní dávka přípravku, která ničí většinu jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů je 40–70 ml/100 m2 plochy na 2,0 litry postřikové kapaliny. Na ničení odolnějších druhů plevelů jako jsou např. pcháče, mléče, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá nebo dřeviny je nutné dávku zvýšit.

Před setím nebo výsadbou plodin: Přípravek lze použít k likvidaci vzešlých plevelů před setím nebo sázením plodin. Následné úpravy ošetřené plochy (kypření, okopávání, příprava pro setí atd.) provádějte až poté, co se objeví příznaky působení přípravku na plevelech, minimálně však 10 dní po ošetření. Tím umožníte důkladné proniknutí přípravku až do kořenů plevelů a jejich úplnou likvidaci.

Orná půda (po sklizni plodin): Ošetření se provádí po sklizni na vzešlé plevele. Proti pýru plazivému se ošetřuje v době, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3–4 listy. Následnou kultivaci ošetřené plochy (okopávání, orba, rytí atd.) provádějte až poté, co se plně projeví příznaky působení přípravku na plevelech.

Nezemědělská půda: Přípravek lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách, dvorech apod.

Réva vinná, jádroviny, peckoviny (mimo broskvoní): Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 160 ml přípravku na 100 m2 po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.

Trávníky: Při likvidaci starého trávníku používejte dávku odpovídající nejodolnějšímu druhu přítomného plevele. Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 130 ml přípravku na 100 m2, případně aplikaci po několika týdnech opakovat. Následnou kultivaci ošetřené plochy provádějte až poté, co se plně projeví příznaky působení přípravku na plevelech.

V případě opakovaného ošetření v jádrovinách a peckovinách (mimo broskvoní), révě vinné, trávnících a nezemědělské půdě nesmí celková dávka přípravku překročit 200 ml/100m2 za rok.

Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než postřik zcela oschne, zabráníte tak přenosu přípravku na jiné rostliny.

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Okamžitě po použití důkladně odstraňte veškeré zbytky přípravku z aplikačního zařízení.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRS před výsadbou AT 40–70 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele jednoleté, brambor a jiné plodiny
Brambor PRS před výsadbou AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele vytrvalé, brambor a jiné plodiny
Cukrovka PRS před setím AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele vytrvalé, cukrovka a jiné plodiny
Cukrovka PRS před setím AT 40–70 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele jednoleté, cukrovka a jiné plodiny
Hrušeň POST aplikace opakovaná; celková dávka max. 200 ml přípravku/100 m2 za rok AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 pýr plazivý, pcháč, mléč
Jabloň POST aplikace opakovaná; celková dávka max. 200 ml přípravku/100 m2 za rok AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 pýr plazivý, pcháč, mléč
Kukuřice PRS před setím AT 40–70 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele jednoleté
Kukuřice PRS před setím AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele vytrvalé
Meruňka POST aplikace opakovaná; celková dávka max. 200 ml přípravku/100 m2 za rok AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 pýr plazivý, pcháč, mléč
Nezemědělská půda POST aplikace opakovaná; celková dávka max. 200 ml přípravku/100 m2 za rok AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 nežádoucí vegetace, nežádoucí dřeviny
Orná půda POST po sklizni AT 40–70 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele jednoleté
Orná půda POST po sklizni AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele vytrvalé
Réva vinná POST aplikace opakovaná; celková dávka max. 200 ml přípravku/100 m2 za rok 14 70–100 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 pýr plazivý, pcháč, mléč
Réva vinná POST aplikace opakovaná; celková dávka max. 200 ml přípravku/100 m2 za rok 14 60 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele jednoleté, turanka kanadská
Réva vinná POST aplikace opakovaná; celková dávka max. 200 ml přípravku/100 m2 za rok 14 160 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá
Slivoň POST aplikace opakovaná; celková dávka max. 200 ml přípravku/100 m2 za rok AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 pýr plazivý, pcháč, mléč
Slunečnice PRS před setím AT 40–70 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele jednoleté
Slunečnice PRS před setím AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele vytrvalé
Sója PRS před setím AT 40–70 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele jednoleté
Sója PRS před setím AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 plevele vytrvalé
Trávníky POST obnova porostu AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2
Třešeň POST aplikace opakovaná; celková dávka max. 200 ml přípravku/100 m2 za rok AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 pýr plazivý, pcháč, mléč
Višeň POST aplikace opakovaná; celková dávka max. 200 ml přípravku/100 m2 za rok AT 70–130 ml/100 m2 2,0 l vody /100 m2 pýr plazivý, pcháč, mléč
detail