Chemap Agro s.r.o.

ROUNDUP GEL

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Doporučení

Ochranná lhůta pro vstup na ošetřené pozemky - vstup možný po zaschnutí.

Roundup Gel je možné použít:

- na štěrku, chodnících, cestách, terasách, asfaltu, pevném povrchu, kolem plotů a na okrajích trávníků.

- pod stromy, okolo kmenů k likvidaci plevelů a trav.

- pro ošetření květinových záhonů, květináčů, a zeleninových záhonů a dalších ploch, kde je provedení postřiku obtížné.

Přípravek lze použít k hubení plevelů v trávnících, ale dbejte na to, abyste přípravkem nezasáhli trávník.

Vlastní aplikace: Stisknutím tlačítka aplikátoru uvolníte gel. Dotkněte se nebo potřete povrch listu. Rovnoměrné nanesení přípravku po celém listu není nutné. Není nutné nanést gel na všechny listy ošetřované rostliny. Aplikujte gel na co nejvíce nových listů. Jedno stisknutí tlačítka aplikátoru uvolní množství gelu pro ošetření jednoletých a dvouletých plevelů a trav, tj. na plochu listů přibližně 300 cm2. Dvě stisknutí tlačítka aplikátoru uvolní množství gelu pro ošetření vytrvalých plevelů, tj. na plochu listů přibližně 300 cm2.

Přípravek lze použít po celou dobu vegetace v době, kdy mají plevele vytvořenu dostatečně velkou listovou plochu a intenzivně rostou, nejlépe na počátku kvetení. Účinek se zvyšuje za teplého počasí a dostatečného obsahu půdní vláhy.

Pro hubení kopřivy dvoudomé a bršlice kozí nohy použijte přípravek koncem jara ve fázi úplného rozvinutí listů.

Následné úpravy ošetřené plochy (kypření, okopávání, příprava pro setí atd.) provádějte až po sedmi dnech, tím umožníte důkladné proniknutí přípravku až do kořenů plevelů a jejich úplnou likvidaci.

V případě potřeby, pokud se růst plevele obnoví, ošetření opakujte.

Při použití zabraňte zasažení rostlin, které nejsou určeny k likvidaci!

Zabraňte vstupu na ošetřenou plochu do té doby, než přípravek zaschne, vyhnete se tak přenosu přípravku na trávník nebo jiné rostliny.

Výsev rostlin po aplikaci může být prováděn bez omezení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Zahrady POST plevele jednoleté a dvouleté, trávy AT stisknutí tlačítka aplikátoru 1× (přibližně na plochu na 300 cm2) platí pro zahrady, chodníky, cesty, hřiště, hřbitovy, dvory a ostatní plochy, pod stromy, keři a okrasnými ploty
Zahrady POST plevele vytrvalé AT stisknutí tlačítka aplikátoru 2× (přibližně na plochu na 300 cm2) platí pro zahrady, chodníky, cesty, hřiště, hřbitovy, dvory a ostatní plochy, pod stromy, keři a okrasnými ploty
detail