Chemap Agro s.r.o.

SENCOR 70 WG

Účinná látka

Balení

Kartonová krabice s Al vložkou 0,5 kg, papírový pytel s Al vložkou 5 kg

Charakteristika

Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného granulátu k hubení plevelů v porostech brambor, hrachu, rajčat a vojtěšky.

SENCOR 70 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
Při preemergentním použití do brambor:Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při postemergentním použití do brambor a rajčat:Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

SPe2 - Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.
SPe3 -Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě. - Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Sencor 70 WG je listový a půdní herbicid. V případě, že plevele teprve klíčí, působí výhradně prostřednictvím půdy. Při aplikaci na vzešlé plevele se navíc plně uplatní působení listovou plochou. Plevelohubný účinek přípravku trvá až 12 týdnů, podle druhu půdy, půdní vlhkosti a teploty. Přípravek má široké spektrum účinnosti, spolehlivě hubí většinu dvouděložných a také některé jednoděložné plevele.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: bažanka roční, plevele heřmánkovité, hluchavky, hořčice rolní, chrpa modrák, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, lebedy, lilek černý (pouze v děložních listech), lipnice roční, mák vlčí, merlík bílý, mléče, pěťour maloúborný, ptačinec žabinec, rdesno červivec, rdesno ptačí, rozrazily, ředkev ohnice, violka rolní, zemědým lékařský. Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, laskavce, opletka obecná, rdesno blešník.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření – aplikační dávky:
- brambor preemergentně - po poslední proorávce naslepo, před vzejitím bramboru 0,5–0,75 kg/ha; dávka 0,5 kg/ha se aplikuje v raných bramborách a na lehkých půdách nebo postemergentně - při výšce rostlin bramboru max. 10 cm - 0,5 kg/ha;
- rajče výsadby - postemergentně po zakořenění sazenic;
- rajče výsevy - postemergentně ve fázi 4 pravých listů, tj. BBCH 14. Při aplikaci přípravku musejí být rostliny rajčat suché a nepoškozené.
Růstová fáze plevelů: aplikace dle růstových fází plodin.
Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Herbicidní film nesmí být bezprostředně po aplikaci přípravku porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami.
Na písčitých půdách s obsahem humusu pod 1% přípravek nelze použít!
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Při postemergentní aplikaci přípravku může dojít k zpravidla přechodné fytotoxicitě, která se projevuje prožloutnutím porostu, drobnými nekrózami na okrajích listů nebo zpomalením růstu ošetřených rostlin bramboru.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem registrace!
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
všechny indikace
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
všechny indikace
1
1
1
1
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
preemergentní aplikace do brambor
5
3
3
1
postemergentní aplikace do brambor a rajčat
5
3
1
1

Návod k použití

Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění (s trojím vypláchnutím), který byl navržen a doložen v rámci žádosti o re-registraci.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE po poslední proorávce naslepo AT 0,5-0,75 kg 200–400 l max. 1×
Brambor POST výška rostlin max. 10 cm AT 0,5 kg 200–400 l max. 1×
Cizrna beraní PRE 0,3-0,6 kg 300-500 l semenářské porosty, max. 1x za vegetaci, minor. reg.: VÚPT
Chřest PRE AT 0,75-1 kg 200-600 l max. 1x za vegetaci, nejdříve 3. rokem po výsadbě, minor. reg.: Zelinářská unie
Rajče POST v BBCH 14 AT 0,3 kg 200–400 l max. 1×, rajče výsevy, nepoužívat ve sklenících a fóliovnících
Rajče POST po zakořenění sazenic AT 0,5 kg 200–400 l max. 1×, rajče výsadby, nepoužívat ve sklenících a fóliovnících
detail