Chemap Agro s.r.o.

SIRTAKI

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor

200–500 l/ha

postřik

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Růstová fáze plodiny v době aplikace:

- brambory - po výsadbě nebo po slepé proorávce, vegetační vrcholy musejí být pod povrchem půdy;

- řepka olejka - preemergentně do 3 dnů po zasetí.

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, starček obecný, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, lilek černý, penízek rolní;

- méně citlivé plevele: merlík bílý, zemědým lékařský, opletka obecná, hluchavka nachová, rozrazil perský, ježatka kuří noha.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Nepoužívejte na písčitých nebo velmi lehkých půdách. Nepoužívejte na půdách náchylných k podmáčení.

Pro bezpečnost řepky olejky je důležité, aby bylo osivo přikryto alespoň 20 mm půdy.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu (vybělení listové plochy plodiny). Případné příznaky fytotoxicity jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Za určitých klimatických podmínek, zejména vysokých teplot a vysoké vlhkosti, může docházet k vypařování účinné látky a poškození sousedních plodin.

Následné plodiny: V rámci běžného osevního postupu po sklizni plodiny lze pěstovat obilniny, řepku, bob, hrách, brambory, kukuřici, len, cukrovku a tuřín. Následné plodiny vyséváme po zpracování půdy alespoň do 15 cm hloubky.

Náhradní plodiny: V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu po podzimním ošetření je možné (po uplynutí 6 týdnů) zařadit ozimé obilniny nebo ozimý bob; na jaře pak jarní obilniny, hrách, bob, brambory, kukuřici, cibuli, mrkev, len a tuřín (minimální interval pro setí jarních obilnin, kukuřice, tuřínu, cibule, mrkve a lnu je 7 měsíců). V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu po jarním ošetření je možné (po uplynutí 6 týdnů) zařadit hrách, bob, brambory, mrkev, tuřín, cukrovku, cibuli a len. Po uplynutí 9 týdnů kukuřici a keříčkové fazole. Náhradní plodiny vyséváme po zpracování půdy alespoň do 25 cm hloubky.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor, řepka olejka ozimá

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, řepka olejka ozimá a  jarní

10

10

10

10

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE 00–08 BBCH AT 0,25 l 200–500 l max. 1×
Řepka olejka, jarní PRE 00–05 BBCH AT 0,25 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá PRE 00–05 BBCH AT 0,25 l 200–400 l max. 1×
detail