Chemap Agro s.r.o.

STARSHIP

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 15 m od okraje ošetřovaného pozemku.V případě použití 50 % trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 10 m od okraje ošetřovaného pozemku, v případě použití 75 % a 90 % trysky je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
kukuřice
200–400 l/ha
postřik

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, merlík zvrhlý, plevele heřmánkovité, bažanka roční, rdesno červivec, hořčice rolní, lilek černý, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, svízel přítula, hluchavka nachová, rozrazily, mračňák Theoprastův, ambrosie vyšší, durman obecný;

- plevele méně citlivé: rosička krvavá, ježatka kuří noha, rdesno ptačí, opletka obecná, lebeda rozkladitá.

Růstová fáze plevelů: plevele jednoděložné: BBCH 10–13; plevele dvouděložné: BBCH 10–18

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po předčasné zaorávce porostu lze pěstovat kukuřici a jarní ječmen.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

15

10

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 10–18 BBCH, plevele vzešlé AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
detail