Chemap Agro s.r.o.

SUBSTRAL PATH CLEAR

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Nezemědělská půda, propustné povrchy: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě.

Nezemědělská půda, propustné povrchy: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Stromy, keře, bodová aplikace: Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

keře, stromy, nezemědělská půda

postřik

max. 1× za rok

Přípravek hubí většinu běžně se vyskytujících plevelů. Herbicidní bariéra v povrchové vrstvě půdy brání vzklíčení semen až po dobu 3 měsíců.

Aplikuje se od března na mladé aktivně rostoucí plevele.

Plevele a půda musejí být postřikem rovnoměrně zasaženy. Při bodovém postřiku na plevele dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.

Přípravek lze použít na nezpevněných cestičkách a chodnících, kolem plotů, zdí apod. Lze jej také použít bodově kolem stávajících, hluboko kořenících, stromů a keřů, tyto nesmějí být postřikem zasaženy!

Neaplikujte na nepropustné povrchy, odkud by mohl být přípravek splaven k okolním rostlinám nebo do vodotečí.

Neaplikujte na podmáčené povrchy. Neaplikujte, pokud se v následujících 6 hodinách očekává déšť.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední kulturní rostliny ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

K zabránění zanesení přípravku na trávníky nebo jiné porosty, nevstupujte na ošetřené plochy, dokud přípravek nezaschne.

V případě rekultivace ošetřených ploch dodržujte odstup alespoň 6 měsíců mezi postřikem a výsevem/výsadbou. Půda musí být důkladně zryta/zorána aby se zabránilo poškození vysévaných/vysazovaných rostlin.

V místech, kde byl tento přípravek nebo jiné přípravky s obsahem účinné látky diflufenikan, použity několik let po sobě, se hladina diflufenikanu v půdě zvýší. I když bude půda důkladně zryta/zorána, stále může existovat riziko poškození následných plodin.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST od března na mladé aktivně rostoucí plevele - 9 ml/10 m2 max. 1× za rok, nezemědělská půda - propustné povrchy
Zahrady POST od března na mladé aktivně rostoucí plevele - 9 ml/10 m2 max. 1× za rok, bodová aplikace pod stromy a keři
detail