Chemap Agro s.r.o.

SUBSTRAL PATH CLEAR

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Nezemědělská půda, propustné povrchy: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě.

Nezemědělská půda, propustné povrchy: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Stromy, keře, bodová aplikace: Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

keře, stromy, nezemědělská půda

postřik

max. 1× za rok

Přípravek hubí většinu běžně se vyskytujících plevelů. Herbicidní bariéra v povrchové vrstvě půdy brání vzklíčení semen až po dobu 3 měsíců.

Aplikuje se od března na mladé aktivně rostoucí plevele.

Plevele a půda musejí být postřikem rovnoměrně zasaženy. Při bodovém postřiku na plevele dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.

Přípravek lze použít na nezpevněných cestičkách a chodnících, kolem plotů, zdí apod. Lze jej také použít bodově kolem stávajících, hluboko kořenících, stromů a keřů, tyto nesmějí být postřikem zasaženy!

Neaplikujte na nepropustné povrchy, odkud by mohl být přípravek splaven k okolním rostlinám nebo do vodotečí.

Neaplikujte na podmáčené povrchy. Neaplikujte, pokud se v následujících 6 hodinách očekává déšť.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední kulturní rostliny ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

K zabránění zanesení přípravku na trávníky nebo jiné porosty, nevstupujte na ošetřené plochy, dokud přípravek nezaschne.

V případě rekultivace ošetřených ploch dodržujte odstup alespoň 6 měsíců mezi postřikem a výsevem/výsadbou. Půda musí být důkladně zryta/zorána aby se zabránilo poškození vysévaných/vysazovaných rostlin.

V místech, kde byl tento přípravek nebo jiné přípravky s obsahem účinné látky diflufenikan, použity několik let po sobě, se hladina diflufenikanu v půdě zvýší. I když bude půda důkladně zryta/zorána, stále může existovat riziko poškození následných plodin.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST od března na mladé aktivně rostoucí plevele - 9 ml/10 m2 max. 1× za rok, nezemědělská půda - propustné povrchy
Zahrady POST od března na mladé aktivně rostoucí plevele - 9 ml/10 m2 max. 1× za rok, bodová aplikace pod stromy a keři
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail