TERIDOX 500 EC

Účinná látka

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

TERIDOX 500 EC

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 7 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky jarní.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Přípravek Teridox 500 EC se aplikuje ihned po zasetí, nejpozději do 3 dnů.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Citlivé plevele: chundelka metlice, hluchavka nachová, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec

Méně citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, pomněnka rolní

Následné plodiny: V rámci běžného osevního postupu je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě likvidace porostu ošetřeného přípravkem Teridox 500 EC lze na podzim po důkladném promísení půdy do hloubky minimálně 15 cm vysévat ozimou řepku. Před výsevem ozimých obilnin je třeba důkladně promísit půdu do hloubky minimálně 20 cm. Na jaře lze po zpracování půdy do hloubky 15 cm vysévat jarní řepku, hrách, bob, kukuřici nebo brambory. Před výsevem jarních obilnin, trav nebo cukrovky se doporučuje důkladné promísení půdy do hloubky minimálně 20 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikační techniky: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka

7

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka

10

5

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Minoritní registrace - ostropestřec mariánský

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ostropestřec mariánský

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ostropestřec mariánský

7

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ostropestřec mariánský

10

5

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Minoritní registrace - ředkev olejná

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ředkev olejná

300–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ředkev olejná

7

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ředkev olejná

10

5

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ostropestřec PRE do 3 dnů po zasetí AT 2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev PRE do 3 dnů po zasetí, před vzejitím plevelů AT 2 l 200–400 l max. 1× na jaře, semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní PRE do 3 dnů po zasetí AT 2 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá PRE do 3 dnů po zasetí AT 2 l 200–400 l max. 1×
detail