Chemap Agro s.r.o.

TRIMAX 50 SG

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku TRISTAR 50 SG.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale

200–300 l/ha

postřik

1× na jaře

Použití přípravku v sólo aplikaci

Spektrum účinnosti - v závislosti na aplikační dávce:

Pšenice ozimá, tritikale ozimé

30 g/ha

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, rozrazil rolní, ptačinec žabinec, chrpa modrák, merlík bílý

- plevele méně citlivé: pcháč oset, violka rolní, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský

40 g/ha

- plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský, rozrazil rolní, chrpa modrák, merlík bílý

- plevele méně citlivé – violka rolní, svízel přítula

Ječmen jarní

25 g/ha

- plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec

- plevele méně citlivé – violka rolní, penízek rolní, merlík bílý, heřmánkovec přímořský, chrpa modrák, hluchavka objímavá, svízel přítula

30 g/ha

- plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, chrpa modrák

- plevele méně citlivé – violka rolní, svízel přítula, penízek rolní, merlík bílý, hluchavka objímavá

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Použití přípravku v tank-mix kombinaci

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ptačinec žabinec, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský, rozrazil rolní, svízel přítula

- plevele méně citlivé: violka rolní

Nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23°C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Použití v tank-mix směsi se vztahuje i na další obchodní jméno přípravku Galaper 200 EC, tj. Herbistar 200 EC. Přípravky ve směsi se použijí v dávce 0,35 l/ha a v souladu s jejich návody na použití.

Pro všechna povolená použití platí

Náhradní plodiny: V případě náhrady plodiny lze po orbě pěstovat pouze obilniny.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Pokud je přípravek aplikován ve fázi plodiny > BBCH 30, konzultujte s držitelem povolení vliv na množitelské porosty.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po ukončení postřiku nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou. Jakákoliv kontaminace přípravkem musí být odstraněna. Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, min. 1/10 objemu nádrže postřikovače, propláchněte hadice, ramena a trysky. Vypusťte. Nádrž znovu napusťte, přidejte čisticí prostředek doporučený pro čištění aplikačního zařízení. Spusťte míchací zařízení na dobu min. 10 minut. Propláchněte hadice, ramena a trysky tímto roztokem. Znovu napusťte nádrž čistou vodou min. 1/10 objemu postřikovače a vše ještě jednou propláchněte. Trysky a síta musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

obilniny

5

0

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 20–31, plevele 12–14 BBCH aktivně rostoucí AT 25-30 g 200-300 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST jaro, BBCH 26–32, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí AT 30-40 g 200-300 l max. 1×, pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST jaro, BBCH 26–32, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí AT 25 g + 0,35 l/ha Galaper 200 EC - TM 200-300 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST jaro, BBCH 26–32, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí AT 25 g + 0,35 l/ha Galaper 200 EC - TM 200-300 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST jaro, BBCH 26–32, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí AT 30-40 g 200-300 l max. 1×, pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail