BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

TRISTAR 50 SG

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale

200–300 l/ha

postřik

1× na jaře

Použití přípravku v sólo aplikaci

Spektrum účinnosti - v závislosti na aplikační dávce:

Pšenice ozimá, tritikale ozimé

30 g/ha

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, rozrazil rolní, ptačinec žabinec, chrpa modrák, merlík bílý

- plevele méně citlivé: pcháč oset, violka rolní, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský

40 g/ha

- plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský, rozrazil rolní, chrpa modrák, merlík bílý

- plevele méně citlivé – violka rolní, svízel přítula

Ječmen jarní

25 g/ha

- plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec

- plevele méně citlivé – violka rolní, penízek rolní, merlík bílý, heřmánkovec přímořský, chrpa modrák, hluchavka objímavá, svízel přítula

30 g/ha

- plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, chrpa modrák

- plevele méně citlivé – violka rolní, svízel přítula, penízek rolní, merlík bílý, hluchavka objímavá

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Použití přípravku v tank-mix kombinaci

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ptačinec žabinec, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský, rozrazil rolní, svízel přítula

- plevele méně citlivé: violka rolní

Nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23°C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Použití v tank-mix směsi se vztahuje i na další obchodní jméno přípravku Galaper 200 EC, tj. Herbistar 200 EC. Přípravky ve směsi se použijí v dávce 0,35 l/ha a v souladu s jejich návody na použití.

Pro všechna povolená použití platí

Náhradní plodiny: V případě náhrady plodiny lze po orbě pěstovat pouze obilniny.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Pokud je přípravek aplikován ve fázi plodiny > BBCH 30, konzultujte s držitelem povolení vliv na množitelské porosty.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po ukončení postřiku nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou. Jakákoliv kontaminace přípravkem musí být odstraněna. Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, min. 1/10 objemu nádrže postřikovače, propláchněte hadice, ramena a trysky. Vypusťte. Nádrž znovu napusťte, přidejte čisticí prostředek doporučený pro čištění aplikačního zařízení. Spusťte míchací zařízení na dobu min. 10 minut. Propláchněte hadice, ramena a trysky tímto roztokem. Znovu napusťte nádrž čistou vodou min. 1/10 objemu postřikovače a vše ještě jednou propláchněte. Trysky a síta musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

obilniny

5

0

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 20–31, plevele 12–14 BBCH aktivně rostoucí AT 25-30 g 200-300 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST jaro, BBCH 26–32, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí AT 25 g + 0,35 l/ha Galaper 200 EC - TM 200-300 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST jaro, BBCH 26–32, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí AT 30-40 g 200-300 l max. 1×, pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST jaro, BBCH 26–32, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí AT 25 g + 0,35 l/ha Galaper 200 EC - TM 200-300 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST jaro, BBCH 26–32, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí AT 30-40 g 200-300 l max. 1×, pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
detail