Chemap Agro s.r.o.

AMPLIGO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců.

DO:
- Kukuřice: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.
- Brokolice: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

Nebezpečný pro včely. Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

300–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice, kukuřice cukrová

30

12

6

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

kukuřice, kukuřice cukrová

NELZE

NELZE

20

10

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Minoritní použití - brokolice

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brokolice

200–1000 l vody

postřik

1× za 2 roky

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

brokolice

50

25

12

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

brokolice

NELZE

NELZE

NELZE

20

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brokolice Můra zelná 41–49 BBCH 7 0,4 l 200–1000 l max. 1× za 2 roky, minor. reg. ÚKZÚZ
Brokolice Bělásek řepový 41–49 BBCH 7 0,4 l 200–1000 l max. 1× za 2 roky, minor. reg. ÚKZÚZ
Brokolice Můra gamma 41–49 BBCH 7 0,4 l 200–1000 l max. 1× za 2 roky, minor. reg. ÚKZÚZ
Kukuřice Zavíječ kukuřičný 34–77 BBCH 7 0,2 l 300–600 l max. 1×
Kukuřice Bázlivec kukuřičný 34–77 BBCH 7 0,2 l 300–600 l max. 1×
Kukuřice Zavíječ kukuřičný 14–87 BBCH 7 0,2 l 300–600 l max. 1×, pouze kukuřice cukrová
detail