Chemap Agro s.r.o.

BI - 58 EC NOVÉ

Účinná látka

Charakteristika

Další registrovné obchodní jméno přípravku Perfekthion
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Pro použití do česneku (množitelské porosty), cibule (množitelské porosty), póru (množitelské porosty), špenátu (množitelské porosty):SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 1 m.
- Při použití do okrasných rostlin < 50 cm, cukrovky a krmné řepy: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 1 m.
- Pro použití do okrasných rostlin 50 - 150 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m, při 90 % redukci pak na 3 m.
- Pro použití do třešní a višní a okrasných rostlin > 150 cm: SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 20 m, při 75 % redukci na 15 m a při 90 % redukci pak na 10 m.

Zvlášť nebezpečný pro včely. SPe8: Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů aplikujte přípravek nejpozději 8 dnů před kvetením, v době mimo letovou aktivitu včel. Úly musí být během aplikace a nejméně 3 dny po aplikaci odvezeny nebo zakryty. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele ani v případě, pokud se na sousedních pozemcích vyskytují kvetoucí rostliny

Doporučení

Upozornění: Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin před jejich provozním ošetřením ověřte citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin.

Termín aplikace: od začátku výskytu, podle signalizace

Aplikační dávka vody: 200–400 l/ha

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu thiofosfátu (např. dimethoát, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, pirimifos-methyl), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením schválenými pozemními postřikovači a nebo rosiči.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
česnek, cibule, pór, špenát, okrasné rostliny <150 cm, cukrovka a krmná řepa
4
4
4
4
třešně, višně, okrasné rostliny >150 cm
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
česnek, cibule, pór, špenát
3
3
1
1
okrasné rostliny <50 cm, cukrovka a krmná řepa
3
1
1
1
okrasné rostliny >50–150 cm
10
5
5
3
okrasné rostliny >150 cm, třešně, višně
30
20
15
10

Ovocné a okrasné školky

Termín ošetření: od začátku výskytu

Max. počet ošetření za vegetační období: 1×

Dávka vody: 200–400 l/ha

Způsob aplikace: postřik, rosení

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu thiofosfátu (např. dimethoát, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, pirimifos-methyl), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné školky do 50 cm
4
4
4
4
ovocné a okrasné školky 50–150 cm
6
6
6
6
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
ovocné a okrasné školky do 50 cm
5
5
0
0
ovocné a okrasné školky 50–150 cm
15
10
10
5
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
30
20
15
10

Návod k použití

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cibule Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Cukrovka Květilka řepná 28 0,3-0,4 l max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
Česnek Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Okrasné rostliny Mšice 7 0,1 % max. 1x
Okrasné škoky Saví škůdci od začátku výskytu AT 0,1-0,125 % 200–400 l max. 1x, minor. reg.: SRS
Okrasné škoky Žraví škůdci od začátku výskytu AT 0,1-0,125 % 200–400 l max. 1x, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Saví škůdci od začátku výskytu AT 0,1-0,125 % 200–400 l max. 1x, minor. reg.: SRS
Ovocné školky Žraví škůdci od začátku výskytu AT 0,1-0,125 % 200–400 l max. 1x, minor. reg.: SRS
Pór Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Řepa krmná Květilka řepná 28 0,3-0,4 l max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
Špenát Mšice 7 0,6 l nebo 0,1 % Množitelké porosty, max. 1×
Třešeň Mšice 28 0,1-0,125 % max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
Višeň Mšice 28 0,1-0,125 % max. 1x, vyšší dávka při silnějším výskytu
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail