BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BULLDOCK 25 EC

Účinná látka

Balení

HDPE kanystr, šroubový uzávěr 1 l; 5 l, 10 l, 20

Charakteristika

Postřikový insekticidní přípravek ve formě tekutého emulzního koncentrátu proti savým a žravým škůdcům v řepce olejce, cukrovce, bramborách, pšenici, ječmeni, žitu, tritikale, ovsu, zelí, květáku a kapustě.

BULLDOCK 25 EC

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Insekticidní přípravek Bulldock 25 EC obsahuje účinnou látku beta-cyfluthrin. Jedná se o nesystémovou pyretroidní účinnou látku, která působí jako kontaktní a požerový jed. Spektrem účinnosti přípravku je soubor savého a žravého hmyzu.

Doporučení

V zelí, kapustě a květáku se přípravek aplikuje při výskytu škůdce nebo při objevení prvních příznaků poškození žravými škůdci maximálně 3 x za vegetaci v intervalu 10-14 dnů.

řepce olejce se přípravek aplikuje proti blýskáčku řepkovému podle signalizace od začátku prodlužovacího růstu do počátku květu. Neaplikovat na kvetoucí porost! Proti dřepčíku olejkovému, krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému provádíme aplikaci podle signalizace.

pšenici, ječmenu, žitě, tritikale a ovsu se přípravek aplikuje proti mšicím podle signalizace zpravidla při jejich výskytu od období sloupkování do květu při respektování ochranné lhůty přípravku. Proti kohoutkům se ošetření provádí při zjištění prvních příznaků poškození.

cukrovce se přípravek aplikuje proti první nebo druhé generaci škůdce podle signalizace při překročení prahu škodlivosti.

V bramborách se přípravek aplikuje proti mandelince bramborové v době maxima líhnutí larev, obvykle když v porostu převažují larvální stádia L1 až L3.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová 28 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Cukrovka Mšice 28 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Ječmen jarní Kohoutek černý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Ječmen jarní Mšice 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Ječmen jarní Kohoutek modrý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Ječmen ozimý Kohoutek modrý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Ječmen ozimý Mšice 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Ječmen ozimý Kohoutek černý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Kapusta Žraví škůdci 7 0,3 l 200-600 l maximálně 3 aplikace, pozemně
Květák Žraví škůdci 7 0,3 l 200-600 l maximálně 3 aplikace, pozemně
Oves jarní Mšice 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Pšenice jarní Kohoutek černý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Pšenice jarní Kohoutek modrý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Pšenice jarní Mšice 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Pšenice ozimá Kohoutek modrý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Pšenice ozimá Mšice 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Pšenice ozimá Kohoutek černý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový 56 0,3 l 200-400 l na nekvetoucí porost, maximálně 3 aplikace, pozemně
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý 56 0,3 l 200-400 l na nekvetoucí porost, maximálně 3 aplikace, pozemně
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový 56 0,3 l 200-400 l na nekvetoucí porost, maximálně 3 aplikace, pozemně
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 56 0,2 l 200-400 l na nekvetoucí porost, maximálně 1 aplikace, pozemně
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý 56 0,3 l 200-400 l na nekvetoucí porost, maximálně 3 aplikace, pozemně
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 56 0,3 l 200-400 l na nekvetoucí porost, maximálně 3 aplikace, pozemně
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový 56 0,3 l 200-400 l na nekvetoucí porost, maximálně 3 aplikace, pozemně
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 56 0,2 l 200-400 l na nekvetoucí porost, maximálně 1 aplikace, pozemně
Tritikale ozimé Kohoutek černý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Tritikale ozimé Kohoutek modrý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Tritikale ozimé Mšice 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Zelí Žraví škůdci 7 0,3 l 200-600 l maximálně 3 aplikace, pozemně
Žito ozimé Kohoutek černý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Žito ozimé Mšice 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
Žito ozimé Kohoutek modrý 56 0,3 l 200-400 l maximálně 1 aplikace, pozemně
detail