Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

CRUISER 350 FS

Účinná látka

CRUISER 350 FS

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Kapalné moření přípravkem CRUISER 350 FS se provádí ve schválených mořičkách, které zaručí přesné a rovnoměrné dávkování a pokrytí povrchu osiva mořidlem.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek se aplikuje na osivo v mořícím zařízení současně s přídavkem vody.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Pytle od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům a musí být zlikvidovány ve schválených zařízeních.

V etiketě přípravku je možné uvést větu: Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti křísům jako hlavním přenašečům viróz na pšenici ozimé a ječmeni ozimém.

Termín aplikace: moření osiva před setím

Nejvyšší počet aplikací: 1× za vegetaci

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během jedné vegetační sezóny přípravky, včetně mořidel, které obsahují účinnou látku typu neonikotinoidu (jako jsou např. thiamethoxam, imidacloprid, acetamiprid, clothianidin, thiacloprid), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Obaly s osivem ošetřeným přípravkem CRUISER 350 FS musí být označeny informací, že osivo bylo ošetřeno účinnou látkou thiamethoxan. Na obalech musí být uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem CRUISER 350 FS.

Namořené osivo musí být řádně označeno a nesmí být použito ke konzumním nebo krmným účelům.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Minorití registrace - Okurka

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
okurka
6,0–7,0 l/t
moření

Návod k použití

Kapalné moření přípravkem Cruiser 350 FS se provádí ve schválených mořičkách, které zaručí přesné a rovnoměrné dávkování a pokrytí povrchu osiva mořidlem.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý Mšice moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva + 6,5–7 l vody/t
Okurka Květilka všežravá moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva + 6,5–7 l vody/t výsevek max. 3 kg osiva/ha, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice ozimá Mšice moření osiva AT 1,0–1,5 l/t osiva + 6,5–7 l vody/t
detail