Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

DURSBAN 480 EC

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m (při aplikaci do cukrovky, krmné řepy a okrasných rostlin) vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Nejvyšší počet aplikací: 1× za vegetační období plodiny
Aplikační dávka vody: 200–600 l/ha pro pozemní ošetření postřikem u polních plodin, 300–1000 l/ha pro pozemní ošetření postřikem nebo rosením u okrasných rostlin.
Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením schválenými pozemními postřikovači nebo rosiči.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu thiofosfátu (chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, pirimiphos-methyl, a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Mšice podle signalizace 56 0,75-1 l 200–600 l nižší dávka z uvedeného rozmezí při slabém výskytu, max. 1×
Okrasné rostliny Třásněnka západní 3 0,2 % max. 2,0 l/ha 300–1000 l
Okrasné rostliny Mšice 3 0,2 % max. 2,0 l/ha 300–1000 l
Paprika Třásněnka západní před výsadbou AT 0,2 % max. 1,5 l/ha max. 1×
Rajče Třásněnka západní před výsadbou AT 0,2 % max. 1,5 l/ha max. 1×
Řepa krmná Mšice podle signalizace 56 0,75-1 l 200–600 l nižší dávka z uvedeného rozmezí při slabém výskytu, max. 1×
detail