BASF
BASF
BASF

AGRA

FORESTER

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Předem ověřte reakci rostlin na ošetření na omezeném vzorku rostlin!
Přípravek se aplikuje máčením a postřikem.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní dřeviny Lýkožrout smrkový preventivní ošetření, asanace dřeva, těsně před výletem dospělců, AT 1 % 5 l postřikové kapaliny na 1 m3 dřeva pouze pro ošetření jehličnanů s kůrou, určenp na lýkožrouta smrkového a další druhy kůrovců, max. 1×
Lesní školky Klikoroh borový postřik před dosažením vrcholu aktivity škůdce (IV.-VII.), od země do 15 cm nad kořenový krček AT 2 % 10–20 ml postřik. kapaliny/stromek pouze pro ošetření lesní školky-stromky jehličnanů, max. 1×
detail