Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

GAUCHO 70 WS

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neosázené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
Za účelem omezení rizika expozice včel gutační tekutinou udržujte pozemek v bezplevelném stavu.Další požadavky na ochranu včel viz Vyhláška č. 327/2012 Sb.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Nejvyšší počet aplikací v roce: max. 1×

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení - mořičky.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Mšice moření AT 130 g/VJ(100 000 semen) škůdci vzcházejících rostlin včetně vektorů viróz
Cukrovka Lalokonosec libečkový moření AT 130 g/VJ(100 000 semen) škůdci vzcházejících rostlin včetně vektorů viróz
Řepa krmná Mšice moření AT 130 g/VJ(100 000 semen) škůdci vzcházejících rostlin včetně vektorů viróz
Řepa krmná Lalokonosec libečkový moření AT 130 g/VJ(100 000 semen) škůdci vzcházejících rostlin včetně vektorů viróz
Salát Mšice moření před výsevem nebo přidání přípravku k osivu při balíčkování AT 167 g 1,04 g/1000 semen max. 160 000 semen/ha, minor. reg.: SRS
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail