Chemap Agro s.r.o.

GAUCHO 70 WS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neosázené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
Za účelem omezení rizika expozice včel gutační tekutinou udržujte pozemek v bezplevelném stavu.Další požadavky na ochranu včel viz Vyhláška č. 327/2012 Sb.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Nejvyšší počet aplikací v roce: max. 1×

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení - mořičky.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Mšice moření AT 130 g/VJ(100 000 semen) škůdci vzcházejících rostlin včetně vektorů viróz
Cukrovka Lalokonosec libečkový moření AT 130 g/VJ(100 000 semen) škůdci vzcházejících rostlin včetně vektorů viróz
Řepa krmná Mšice moření AT 130 g/VJ(100 000 semen) škůdci vzcházejících rostlin včetně vektorů viróz
Řepa krmná Lalokonosec libečkový moření AT 130 g/VJ(100 000 semen) škůdci vzcházejících rostlin včetně vektorů viróz
Salát Mšice moření před výsevem nebo přidání přípravku k osivu při balíčkování AT 167 g 1,04 g/1000 semen max. 160 000 semen/ha, minor. reg.: SRS
detail