Chemap Agro s.r.o.

INTEGRO

Účinná látka

Charakteristika

Zařazen v SISPO
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při alespoň 50 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové členovce nutná.

Doporučení

Termín ošetření: podle signalizace

Maximální počet ošetření: 2× během vegetace

Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Obaleč jabloňový podle signalizace 14 0,4-0,5 l
Hrušeň Obaleč pupenový podle signalizace 14 0,4-0,5 l
Hrušeň Obaleč ovocný podle signalizace 14 0,4-0,5 l
Hrušeň Obaleč zahradní podle signalizace 14 0,4-0,5 l
Hrušeň Obaleč zimolézový podle signalizace 14 0,4-0,5 l
Jabloň Obaleč jablečný podle signalizace 14 0,4-0,5 l
Jabloň Obaleč pupenový podle signalizace 14 0,4-0,5 l
Jabloň Obaleč ovocný podle signalizace 14 0,4-0,5 l
Jabloň Obaleč zahradní podle signalizace 14 0,4-0,5 l
Jabloň Obaleč zimolézový podle signalizace 14 0,4-0,5 l
Jabloň Obaleč jabloňový podle signalizace 14 0,4-0,5 l
Kukuřice Zavíječ kukuřičný podle signalizace AT 0,5-0,7 l
Kukuřice Černopáska bavlníková podle signalizace AT 0,7 l
Réva vinná Obaleč mramorovaný podle signalizace 14 0,3-0,4 l
Réva vinná Obaleč révový podle signalizace 14 0,3-0,4 l
Réva vinná Obaleč jednopásý podle signalizace 14 0,3-0,4 l
Slivoň Obaleč švestkový podle signalizace 14 0,4-0,5 l max. 2×,vyšší dávka z rozmezí při vyšší intenzitě výskytu, na II. Generaci
detail