Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

KARIS 10 CS

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3:

  • Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
  • Cukrovka, řepka, hrách:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 6 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
  • Bob, obilniny:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 %, 75 % a 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 4 m od povrchových vod.
  • Brambory:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 14 m, při 75 % redukci na 6 m a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
  • Salát, mrkev, pastiňák, petržel:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 7 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
  • Brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 18 m vzhledem k povrchové vodě.Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Další omezení:

  • Cukrovka, řepka, hrách salát, mrkev, pastiňák, petržel,:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.
  • Brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.
  • Bob, obilniny:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
  • Brambory:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (více než 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

bob

200–400 l/ha

postřik

max. 2×

7 dnů

brambor

200–400 l/ha

postřik

max. 4×

7 dnů

cukrovka

200–400 l/ha, osenice 400–1000 l/ha

postřik

max. 2×

7 dnů

hrách

200–400 l/ha

postřik

max. 2×

7 dnů, obaleč hrachový 7–10 dnů

pšenice, ječmen, oves

200–400 l/ha

postřik

max. 4×

14 dnů

brokolice, kapusta růžičková, květák, zelí

200–400 l/ha

postřik

max. 2×

10 dnů

mrkev, petržel, pastinák

400–1000 l/ha

postřik

max. 3×

10–14 dnů

řepka olejka

200–600 l/ha

postřik

max. 3×

7 dnů

salát hlávkový

400–1000 l/ha

postřik

max. 2×

10–14 dnů

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambory

30

14

6

4

cukrovka, řepka, hrách

14

6

4

4

brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák

18

8

4

4

salát, mrkev, pastinák, petržel

14

7

4

4

bob, obilniny

8

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]

brambory, cukrovka, řepka, hrách, brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák, salát, mrkev, pastinák, petržel, bob, obilniny

5

5

5

5

Při aplikaci do brambor: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Při aplikaci do cukrovky, řepky, hrachu, salátu, mrkve, pastináku, petržele: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Při aplikaci do brokolice, růžičkové kapusty, zelí, květáku: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Při aplikaci do bobu, obilnin: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Listopas čárkovaný 10–15 BBCH, od začátku výskytu 7 0,05 l 200–400 l max. 2×
Brambor Mšice od začátku výskytu 7 0,15 l 200–400 l max. 4×
Brokolice Molice bavlníková podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×, molice obecně
Brokolice Housenky podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×
Cukrovka Osenice polní podle signalizace 56 0,075 l 400–1000 l max. 2×
Cukrovka Dřepčík řepný podle signalizace 56 0,075 l 200–400 l max. 2×, dřepčíci obecně
Cukrovka Květilka řepná podle signalizace 56 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hrách Listopas čárkovaný 11–14 BBCH 7 0,05 l 200–400 l max. 2×
Hrách Obaleč hrachový podle signalizace 7 0,05 l 200–400 l max. 2×
Hrách Kyjatka hrachová podle signalizace 7 0,05 l 200–400 l max. 2×
Hrách Plodomorka hrachová podle signalizace 7 0,075 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Mšice 59–77 BBCH, podle signalizace AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Ječmen jarní Mšice 11–32 BBCH, mšice jako přenašeči viróz AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Ječmen ozimý Mšice 59–77 BBCH, podle signalizace AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Ječmen ozimý Mšice 11–32 BBCH, mšice jako přenašeči viróz AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Kapusta Molice bavlníková podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×, molice obecně, kapusta růžičková
Kapusta Housenky podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×, kapusta růžičková
Květák Molice bavlníková podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×, molice obecně
Květák Housenky podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×
Mrkev Osenice polní od začátku výskytu 14 0,075 l 400–1000 l max. 3×
Oves jarní Mšice 11–32 BBCH, mšice jako přenašeči viróz AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Oves jarní Mšice 59–71 BBCH, podle signalizace AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Pastinák Osenice polní od začátku výskytu 14 0,075 l 400–1000 l max. 3×
Petržel Osenice polní od začátku výskytu 14 0,075 l 400–1000 l max. 3×
Pšenice jarní Mšice 59–77 BBCH, podle signalizace AT 0,05 l 200–400 l max. 4×, také pšenice tvrdá
Pšenice jarní Mšice 11–32 BBCH, mšice jako přenašeči viróz AT 0,05 l 200–400 l max. 4×, také pšenice tvrdá
Pšenice ozimá Mšice 59–77 BBCH, podle signalizace AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Pšenice ozimá Mšice 11–32 BBCH, mšice jako přenašeči viróz AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový v období kvetení, podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Mšice zelná od začátku výskytu 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová v období kvetení, podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 50–55 BBCH 42 0,05 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík zelný podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový v období kvetení, podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Mšice zelná od začátku výskytu AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík polní podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černý podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová v období kvetení, podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 50–55 BBCH AT 0,05 l 200–600 l max. 3×
Salát Osenice polní od začátku výskytu 7 0,075 l 400–1000 l max. 2×, salát hlávkový, venkovní prostory
Zelí Molice bavlníková podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×, molice obecně
Zelí Housenky podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×
detail