Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

KARIS 10 CS

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3:

 • Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
 • Cukrovka, řepka, hrách:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 6 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Bob, obilniny:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 %, 75 % a 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 4 m od povrchových vod.
 • Brambory:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 14 m, při 75 % redukci na 6 m a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Salát, mrkev, pastiňák, petržel:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 7 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 18 m vzhledem k povrchové vodě.Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Další omezení:

 • Cukrovka, řepka, hrách salát, mrkev, pastiňák, petržel,:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.
 • Brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.
 • Bob, obilniny:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
 • Brambory:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (více než 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

bob

200–400 l/ha

postřik

max. 2×

7 dnů

brambor

200–400 l/ha

postřik

max. 4×

7 dnů

cukrovka

200–400 l/ha, osenice 400–1000 l/ha

postřik

max. 2×

7 dnů

hrách

200–400 l/ha

postřik

max. 2×

7 dnů, obaleč hrachový 7–10 dnů

pšenice, ječmen, oves

200–400 l/ha

postřik

max. 4×

14 dnů

brokolice, kapusta růžičková, květák, zelí

200–400 l/ha

postřik

max. 2×

10 dnů

mrkev, petržel, pastinák

400–1000 l/ha

postřik

max. 3×

10–14 dnů

řepka olejka

200–600 l/ha

postřik

max. 3×

7 dnů

salát hlávkový

400–1000 l/ha

postřik

max. 2×

10–14 dnů

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambory

30

14

6

4

cukrovka, řepka, hrách

14

6

4

4

brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák

18

8

4

4

salát, mrkev, pastinák, petržel

14

7

4

4

bob, obilniny

8

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]

brambory, cukrovka, řepka, hrách, brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák, salát, mrkev, pastinák, petržel, bob, obilniny

5

5

5

5

Při aplikaci do brambor: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Při aplikaci do cukrovky, řepky, hrachu, salátu, mrkve, pastináku, petržele: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Při aplikaci do brokolice, růžičkové kapusty, zelí, květáku: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Při aplikaci do bobu, obilnin: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Listopas čárkovaný 10–15 BBCH, od začátku výskytu 7 0,05 l 200–400 l max. 2×
Brambor Mšice od začátku výskytu 7 0,15 l 200–400 l max. 4×
Brokolice Molice bavlníková podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×, molice obecně
Brokolice Housenky podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×
Cukrovka Osenice polní podle signalizace 56 0,075 l 400–1000 l max. 2×
Cukrovka Dřepčík řepný podle signalizace 56 0,075 l 200–400 l max. 2×, dřepčíci obecně
Cukrovka Květilka řepná podle signalizace 56 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hrách Listopas čárkovaný 11–14 BBCH 7 0,05 l 200–400 l max. 2×
Hrách Obaleč hrachový podle signalizace 7 0,05 l 200–400 l max. 2×
Hrách Kyjatka hrachová podle signalizace 7 0,05 l 200–400 l max. 2×
Hrách Plodomorka hrachová podle signalizace 7 0,075 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Mšice 59–77 BBCH, podle signalizace AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Ječmen jarní Mšice 11–32 BBCH, mšice jako přenašeči viróz AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Ječmen ozimý Mšice 59–77 BBCH, podle signalizace AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Ječmen ozimý Mšice 11–32 BBCH, mšice jako přenašeči viróz AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Kapusta Molice bavlníková podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×, molice obecně, kapusta růžičková
Kapusta Housenky podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×, kapusta růžičková
Květák Molice bavlníková podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×, molice obecně
Květák Housenky podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×
Mrkev Osenice polní od začátku výskytu 14 0,075 l 400–1000 l max. 3×
Oves jarní Mšice 11–32 BBCH, mšice jako přenašeči viróz AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Oves jarní Mšice 59–71 BBCH, podle signalizace AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Pastinák Osenice polní od začátku výskytu 14 0,075 l 400–1000 l max. 3×
Petržel Osenice polní od začátku výskytu 14 0,075 l 400–1000 l max. 3×
Pšenice jarní Mšice 59–77 BBCH, podle signalizace AT 0,05 l 200–400 l max. 4×, také pšenice tvrdá
Pšenice jarní Mšice 11–32 BBCH, mšice jako přenašeči viróz AT 0,05 l 200–400 l max. 4×, také pšenice tvrdá
Pšenice ozimá Mšice 59–77 BBCH, podle signalizace AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Pšenice ozimá Mšice 11–32 BBCH, mšice jako přenašeči viróz AT 0,05 l 200–400 l max. 4×
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový v období kvetení, podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Mšice zelná od začátku výskytu 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová v období kvetení, podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 50–55 BBCH 42 0,05 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý podle signalizace 42 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík zelný podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový v období kvetení, podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Mšice zelná od začátku výskytu AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík polní podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černý podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová v období kvetení, podle signalizace AT 0,075 l 200–600 l max. 3×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 50–55 BBCH AT 0,05 l 200–600 l max. 3×
Salát Osenice polní od začátku výskytu 7 0,075 l 400–1000 l max. 2×, salát hlávkový, venkovní prostory
Zelí Molice bavlníková podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×, molice obecně
Zelí Housenky podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,1 l 200–400 l max. 2×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail