Chemap Agro s.r.o.

MASAI

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (nad 3 °svažitosti včetně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m. (při aplikaci do jabloní)
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 14 m.(Platí pro aplikaci do vinic)

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 35 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 25 m, při 75 % redukci na 18 m a při 90 % redukci 12 m. (při aplikaci do jabloní)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 8 m, při 75 % redukci na 5 m a při 90 % redukci na 4 m.(Platí pro aplikaci do vinic)

Doporučení

Termín aplikace:

- Jabloně proti sviluškám se ošetřují při BBCH 69–89 na jaře po vylíhnutí 70–80 % larev ze zimních vajíček a v létě podle signalizace.

- Okrasné rostliny proti sviluškám se ošetřují od začátku výskytu, použitá dávka přípravku závisí na výšce ošetřovaných rostlin: (při výšce rostlin do 50 cm - 0,3 kg/ha, při výšce rostlin 50–125 cm - 0,45 kg/ha a při výšce rostlin nad 125 cm - 0,6 kg/ha).

- Réva proti sviluškám se ošetřuje na jaře (BBCH 61), v létě (BBCH 71–75), vyšší dávka přípravku z udávaného rozmezí se použije při větším olistění rostlin.

Nejvyšší počet aplikací v roce: 2× v jabloních, 2× révě vinné (1× na jaře, 1× v létě) a 1× v okrasných rostlinách.

Interval mezi ošetřeními: u jabloní 21 dní

Aplikační dávka vody:

- u jabloní: 200–1000 l/ha;

- u révy: 200–500 l/ha před květem, 200–1000 l/ha od počátku kvetení;

- u okrasných rostlin: 200–1000(1200) l/ha

Způsob aplikace:

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými postřikovači nebo rosiči.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrazolů (např. tebufenpyrad, pyridaben, fenazaqin, fenpyroximát) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Použití do jabloní: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Použití do vinic: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jabloně
35
25
18
12
vinice
14
8
5
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jabloň Sviluška ovocná při BBCH 69–89 na jaře po vylíhnutí 70–80 % larev ze zimních vajíček a v létě podle signalizace. 21 0,375 kg 0,125 kg/1 m výšky koruny/ha max. 2×, platí na svilušky obecně
Okrasné rostliny Sviluška chmelová od začátku výskytu AT 0,3-0,6 kg max. 1×, platí pouze pro skleníky a na svilušky obecně
Réva vinná Sviluška ovocná na jaře (BBCH 61) 14 hrozny moštové/21 hrozny stolní 0,1-0,2 kg max. 1× na jaře, platí na svilušky obecně
Réva vinná Sviluška ovocná v létě (BBCH 71–75) 14 hrozny moštové/21 hrozny stolní 0,3-0,4 kg max. 1× v létě, platí na svilušky obecně
detail