Chemap Agro s.r.o.

MESUROL 500 FS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 metry vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku ulpěné po moření na ošetřeném osivu.
Nejvyšší počet aplikací v roce: 1×

Způsob aplikace:
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení (mořičky).
Aplikace se provádí před setím.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karbamátů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Bzunka ječná moření AT 10 ml/kg osiva max. 250 ml/ha (max. 2 VJ/ha)
Kukuřice Ptáci moření AT 10 ml/kg osiva max. 250 ml/ha (max. 2 VJ/ha), účinnost na zrnožravé ptáky
detail