Chemap Agro s.r.o.

MESUROL 500 FS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 metry vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku ulpěné po moření na ošetřeném osivu.
Nejvyšší počet aplikací v roce: 1×

Způsob aplikace:
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení (mořičky).
Aplikace se provádí před setím.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karbamátů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Bzunka ječná moření AT 10 ml/kg osiva max. 250 ml/ha (max. 2 VJ/ha)
Kukuřice Ptáci moření AT 10 ml/kg osiva max. 250 ml/ha (max. 2 VJ/ha), účinnost na zrnožravé ptáky
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail