Chemap Agro s.r.o.

ORTUS 5 SC

Účinná látka

Balení

500 ml, 1 l, 3 l, 5 l HDPE láhev, 180 l kovový sud,

Charakteristika

Selektivní kontaktní akaricid ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně ovocných dřevin proti sviluškám (Tetranynchidae) a k ochraně chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch).
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2:
- Aplikace do jádrovin: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

SPe3:
- Aplikace do jádrovin: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 35 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 30 m, při 75 % redukci 20 m a při 90 % redukci 14 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Aplikace do chmele: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 50 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 15 m, při 75 % redukci 10 m a při 90 % redukci 6 m od okraje ošetřovaného pozemku.
+ Aplikace do chmele: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Působení

Účinná látka fenpyroximate inhibuje NADH koenzym a mitochondriální NADH-Co Q reduktázu a snižuje výskyt morfologických změn v mitochondriích. Fenpyroximate je účinná látka ze skupiny fenylpyrazolů, která výhradně působí jako kontaktní jed na všechna vývojová stadian svilušek, tj. vajíčka, larvy, nymfy a dospělce. Ovicidní účinnost je nejslabší. Protože přípravek neúčinkuje systémově ani nevykazuje fumigační nebo translaminární efekt, je k dosažení požadované účinnosti třeba zajistit plné pokrytí ošetřované plochy postřikovou kapalinou. Reziduální účinek je minimálně 30 dnů. Velmi dobrá účinnost je při aplikaci do + 25 °C.

Doporučení

Maximální počet aplikací za vegetaci: 1x chmel; 2x jádroviny

Termín aplikace:

proti svilušce chmelové na chmelu otáčivém se ošetřuje podle signalizace, od BBCH 35 do BBCH 80

proti svilušce ovocné na jádrovinách se ošetřuje podle signalizace

Aplikační dávka vody: u chmele - 1500–2000 l/ha

u jádrovin - 1000 l/ha

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Ortus 5 SC
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
chmel
50
15
10
6
jádroviny
35
30
20
14

Aplikace do chmele:

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace do jádrovin:

SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Sviluška ovocná podle signalizace 0,05 % 1000 l
Chmel Sviluška chmelová podle signalizace 0,125 % 1500–2000 l
Jabloň Sviluška ovocná podle signalizace 0,05 % 1000 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail