BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ORTUS 5 SC

Účinná látka

Balení

500 ml, 1 l, 3 l, 5 l HDPE láhev, 180 l kovový sud,

Charakteristika

Selektivní kontaktní akaricid ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně ovocných dřevin proti sviluškám (Tetranynchidae) a k ochraně chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch).

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

Plodiny Bez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m] svažitý pozemek ? 3°
Ochranná vzdálenost [m] Vegetační pás [m]
chmel otáčivý 50 15 10 6 NELZE NELZE
jádroviny 35 30 20 14 35
réva 45 45 30 16 NELZE NELZE

Působení

Účinná látka fenpyroximate inhibuje NADH koenzym a mitochondriální NADH-Co Q reduktázu a snižuje výskyt morfologických změn v mitochondriích. Fenpyroximate je účinná látka ze skupiny fenylpyrazolů, která výhradně působí jako kontaktní jed na všechna vývojová stadian svilušek, tj. vajíčka, larvy, nymfy a dospělce. Ovicidní účinnost je nejslabší. Protože přípravek neúčinkuje systémově ani nevykazuje fumigační nebo translaminární efekt, je k dosažení požadované účinnosti třeba zajistit plné pokrytí ošetřované plochy postřikovou kapalinou. Reziduální účinek je minimálně 30 dnů. Velmi dobrá účinnost je při aplikaci do + 25 °C.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

chmel

1500–2000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

jádroviny

1000 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

chmel

50

15

10

6

jádroviny

35

30

20

14

Aplikace do chmele: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace do jádrovin: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Minoritní registrace - réva

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

réva

1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva

45

45

30

16

Pro aplikaci do révy: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Sviluška ovocná podle signalizace AT 0,05 % 1000 l
Chmel Sviluška chmelová podle signalizace 21 0,125 % 1500–2000 l
Jabloň Sviluška ovocná podle signalizace AT 0,05 % 1000 l
Réva vinná Hálčivec révový 01–85 BBCH, podle signalizace 22 1 l 1000 l vinice do stáří 4 let, minor. reg.: EU
detail