Chemap Agro s.r.o.

RAK 1+2 M

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Termín aplikace: Feromonové odparníky - kapsle se zavěšují na drát drátěnky či keře vinice těsně před nebo nejpozději při počátku náletu dospělců 1. generace
Nejvyšší počet aplikací v roce: 1×

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Obaleč jednopásý matení samců - Feromonové odparníky - kapsle se zavěšují na drát drátěnky či keře vinice těsně před nebo nejpozději při počátku náletu dospělců 1. generace AT 500 ks kapslí/ha max. 1× v roce
Réva vinná Obaleč mramorovaný matení samců - Feromonové odparníky - kapsle se zavěšují na drát drátěnky či keře vinice těsně před nebo nejpozději při počátku náletu dospělců 1. generace AT 500 ks kapslí/ha max. 1× v roce
detail