Chemap Agro s.r.o.

SAFRAN

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 25 m.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do hrušní: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Při aplikaci do chmele: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Dávka vody: chmel 1200–3300 l/ha, hrušeň 200–1000 l/ha

Způsob aplikace: rosení

Max. počet aplikací v plodině: chmel max. 1× za rok, hrušeň max. 2× za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
hrušně, chmel
25
18
12
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
hrušně
15
10
5
0
chmel
20
10
5
0
Spe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Mera skvrnitá od BBCH 70 28 0,75 l 200–1000 l rosení, max. 2×
Chmel Sviluška chmelová BBCH 51–79 kromě období květu 28 1,25 l 1200–3300 l rosení, max. 1×
detail