BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SIVANTO PRIME

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku flupyradifuron, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pro aplikaci do jabloní, hrušní, chmele a révy.

Spe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8–30 m dle plodiny.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5–20 m dle plodiny.

SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

DO:
- Přípravek nelze kombinovat s přípravky obsahujícími účinnou látku tebukonazol (FRAC kód 3) pokud se jedná o aplikaci na kvetoucí plodiny, plodiny navštěvované včelami a na plochy v přítomnosti kvetoucích plevelů.
- Skleníky: rajčata, papriky,okurky, okrasné rostlin, množitelské porosty:Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

chmel

2000–3000 l/ha

postřik, rosení

1×/2 roky

-

dřeviny ve školkách

200–1000 l/ha

postřik, rosení

4×/1 rok

7 dnů

hrušeň

250–1000 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

1×/2 roky

-

jabloň

250–1000 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

1×/2 roky

-

okrasné rostliny

400–1000 l/ha

postřik, rosení

4×/1 rok

7 dnů

rajče, paprika, okurka

200–2000 l/ha (max. 1000 l/1 m výšky plodiny/ha)

postřik, rosení

10 dnů

réva

400–1000 l/ha

postřik, rosení

1×/2 roky

-

Před ošetřením okrasných rostlin, dřevin ve školkách a plodové zeleniny ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

Přípravek nelze kombinovat s přípravky obsahujícími účinnou látku tebuconazole (FRAC kód 3), pokud se jedná o aplikaci na kvetoucí plodiny, plodiny navštěvované včelami a na plochy v přítomnosti kvetoucích plevelů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

jabloně, hrušně

30

20

15

7

chmel

25

18

14

6

réva

8

6

6

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

jabloně, hrušně

20

15

10

5

chmel

20

10

5

0

réva

5

0

0

0

Při použití přípravků do jabloní, hrušní a vinné révy:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Při použití přípravku do chmele:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Skleníky – rajčata, papriky, okurky, okrasné rostliny a množitelské porosty:

Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana.

Minoritní registrace - hrách dřeňový, hrách cukrový

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

hrách cukrový, hrách dřeňový

200–750 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

hrách dřeňový, hrách cukrový

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrách Kyjatka hrachová 30–87 BBCH 7 0,375 l pole, hrách cukrový, minor.reg.: ÚKZÚZ
Hrách Kyjatka hrachová 12–19 BBCH AT 0,375 l pole, hrách dřeňový, hrách cukrový, minor.reg.: ÚKZÚZ
Hrách Kyjatka hrachová 30–87 BBCH 3 0,375 l pole, hrách dřeňový, minor.reg.: ÚKZÚZ
Hrušeň Mšice 10–65 BBCH AT 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Hrušeň Mery 10–65 BBCH AT 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Chmel Mšice chmelová 31–75 BBCH 21 0,75 l
Jabloň Mšice jilmová 65–79 BBCH 14 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Mšice jitrocelová 56–60 BBCH AT 0,4 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Mšice jitrocelová 65–79 BBCH 14 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Pilatka jablečná 65–79 BBCH 14 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Mera jabloňová 65–79 BBCH 14 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Mšice jabloňová 65–79 BBCH 14 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Mšice jabloňová 56–60 BBCH AT 0,4 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha)
Okrasné rostliny Molice skleníková od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky
Okrasné rostliny Mšice od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky
Okrasné školky Molice skleníková od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky, množitelské porosty
Okrasné školky Mšice od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky, množitelské porosty
Okurka Molice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Okurka Mšice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Ovocné školky Molice skleníková od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky, množitelské porosty
Ovocné školky Mšice od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky, množitelské porosty
Paprika Mšice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Paprika Molice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Rajče Mšice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Rajče Molice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Réva vinná Křísi 57–81 BBCH 14 0,5 l
detail