SIVANTO PRIME

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný , jestliže obsahuje flupyradifuron, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Spe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8-30 m dle plodiny.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5--20 m dle plodiny.

SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

DO:
- Přípravek nelze kombinovat s přípravky obsahujícími účinnou látku tebukonazol (FRAC kód 3) pokud se jedná o aplikaci na kvetoucí plodiny, plodiny navštěvované včelami a na plochy v přítomnosti kvetoucích plevelů.
- Skleníky: rajčata, papriky,okurky, okrasné rostlin, množitelské porosty:Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

chmel

2 000–3 000 l/ha

postřik, rosení

1×/3 roky

dřeviny ve školkách

200–1 000 l/ha

postřik, rosení

4×/rok

7 dnů

hrušeň

250–1 000 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

1×/3 roky

jabloň

250–1 000 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

1×/3 roky

okrasné rostliny

400–1 000 l/ha

postřik, rosení

4×/rok

7 dnů

rajče, paprika, okurka

200–2 000 l/ha

(max. 1 000 l/1 m výšky plodiny/ha)

postřik, rosení

10 dnů

réva

400–1000 l/ha

postřik, rosení

1×/3 roky

Před ošetřením okrasných rostlin, dřevin ve školkách a plodové zeleniny ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

Přípravek nelze kombinovat s přípravky obsahujícími účinnou látku tebuconazole (FRAC kód 3), pokud se jedná o aplikaci na kvetoucí plodiny, plodiny navštěvované včelami a na plochy v přítomnosti kvetoucích plevelů.

Skleníky - rajčata, papriky, okurky, okrasné rostliny, množitelské porosty: Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloně, hrušně

30

20

15

7

chmel

25

18

14

6

réva vinná

8

6

6

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

jabloně, hrušně

20

15

10

5

réva vinná

5

0

0

0

chmel

20

10

5

0

Při použití přípravku do jabloní a hrušní: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Při použití přípravku do vinné révy: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Při použití přípravku do chmele: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Mera ovocná 10–65 BBCH AT 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Hrušeň Mera skvrnitá 10–65 BBCH AT 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Hrušeň Mšice 10–65 BBCH AT 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Chmel Mšice chmelová 31–75 BBCH 21 0,75 l
Jabloň Mera jabloňová 65–79 BBCH 14 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Mšice jabloňová 65–79 BBCH 14 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Mšice jabloňová 56–60 BBCH AT 0,4 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Mšice jilmová 65–79 BBCH 14 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Mšice jitrocelová 56–60 BBCH AT 0,4 l (0,2 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Mšice jitrocelová 65–79 BBCH 14 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Jabloň Pilatka jablečná 65–79 BBCH 14 0,6 l (0,3 l/1 m výšky koruny/ha)
Okrasné rostliny Mšice od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky
Okrasné rostliny Molice skleníková od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky
Okrasné školky Mšice od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky, množitelské porosty
Okrasné školky Molice skleníková od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky, množitelské porosty
Okurka Mšice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Okurka Molice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Ovocné školky Molice skleníková od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky, množitelské porosty
Ovocné školky Mšice od 11 BBCH AT 0,75 l skleníky, množitelské porosty
Paprika Mšice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Paprika Molice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Rajče Mšice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Rajče Molice 12–89 BBCH 3 1,12 l (0,56 l/1 m výšky plodiny/ha) skleníky
Réva vinná Křísi 57–81 BBCH AT 0,5 l
detail