Chemap Agro s.r.o.

STEWARD

Účinná látka

Balení

láhev HDPE 250 g / 500 g, uzávěr: šroubovací; láhev HDPE 125 g, uzávěr: šroubovací; láhev PET 125 g/ 250 g / 500 g, uzávěr: šroubovací

Charakteristika

Postřikový insekticid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k ochraně jádrovin, révy vinné, kukuřice a košťálové zeleniny.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do jádrovin

SPe3:
- Réva vinná:SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku nutná.
- Jádroviny:SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m, při 75 % na 5 m a při 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku nutná.
- Pro aplikaci do zeleniny a kukuřice:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Pro aplikaci do jádrovin:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.

DO: Réva vinná: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Působení

Indoxacarb je kontaktní a požerový insekticid specificky účinný na housenky motýlů a některé další skupiny hmyzu. Indoxacarb blokuje přenos vzruchu v neurosynapsích. Účinkuje rovněž ovicidně a hubí všechna larvální stádia citlivých druhů hmyzu. Ošetření má za následek rychlé zastavení žíru a rychlý úhyn hmyzu.

Doporučení

Přípravek se aplikuje postřikem.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu modulátoru sodíkových kanálů (např. indoxakarb) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
zelenina, kukuřice
4
4
4
4
jádroviny
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
všechny indikace
20
20
20
20

Minoritní použití - baklažán, nezemědělská půda, trávníky, okurka, ovocné a okrasné školky, paprika, rajče, salát, špenát, veřejně přístupné plochy, zahrady

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

baklažán

500–1000 l/ha

postřik

3× (postřik),

6× (hydroponie)

8–14 dnů

nezemědělská půda, trávníky

200–500 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

-

okurka

600–1200 l/ha

postřik

7–14 dnů

ovocné a okrasné školky

200–1000 l/ha

postřik

4× za rok

paprika

600–1200 l/ha

postřik

3× (postřik),

6× (hydroponie)

8–14 dnů

rajče

600–1200 l/ha (housenky motýlů), 200–1000 l/ha (Tuta absoluta)

postřik

3× (housenky motýlů),

2× (Tuta absoluta)

7–14 (housenky motýlů),

8–10 dnů (Tuta absoluta)

salát, špenát

200–800 l/ha

postřik

3× za pěstební cyklus,

6× za rok

8–14 dnů

veřejně přístupné plochy, zahrady

200–500 l/ha (až 1000 l/ha pro prostorové kultury)

postřik, rosení

1× za rok

-

Upřesnění aplikace

Rajče, paprika, okurka - housenky:

- 85 g/ha, 600 l vody/ha, výška rostlin do 50 cm;

- 150 g/ha, 900 l vody/ha, výška rostlin 50–125 cm;

- 170 g/ha, 1200 l vody/ha, výška rostlin nad 125 cm.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

salát, špenát

4

4

4

4

nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady

4

4

4

4

ovocné a okrasné školky

6

6

6

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

ovocné a okrasné školky

20

20

20

20

Salát, špenát: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Návod k použití

Srážky poté, co postřiková kapalina již zaschla na povrchu ošetřených rostlin, již nevyžadují opakování ošetření.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Křísi 13–89 BBCH 1 0,125 kg 500–1000 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Baklažán Housenky 13–89 BBCH 1 0,125 kg 500–1000 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrušeň Obaleč pupenový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Housenky na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l Housenky ostatních motýlů, max. 1×, postřik nebo rosení
Hrušeň Obaleč zahradní na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Obaleč jablečný na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 4×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Obaleč zimolézový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Obaleč jabloňový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Obaleč ovocný na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Píďalka podzimní na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 1×, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč jablečný na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 4×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč zahradní na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Jabloň Housenky na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l Housenky ostatních motýlů, max. 1×, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč zimolézový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč jabloňový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Jabloň Píďalka podzimní na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 1×, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč ovocný na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč pupenový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Kapusta Můra kapustová od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kapusta Můra zelná od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kapusta Bělásek řepový od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kapusta Zápředníček polní od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kapusta Bělásek zelný od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kapusta Kovolesklec gama od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kukuřice Zavíječ kukuřičný na počátku líhnutí housenek, podle signalizace AT 0,125 kg 300–800 l postřik
Kukuřice Zavíječ kukuřičný na počátku líhnutí housenek, podle signalizace 14 0,125 kg 300–800 l pouze kukuřice cukrová, postřik
Kukuřice Bázlivec kukuřičný podle signalizace, v době hromadného výskytu dospělců, do BBCH 77 AT 0,125 kg 300–800 l max. 1×
Kukuřice Bázlivec kukuřičný podle signalizace, v době hromadného výskytu dospělců, do BBCH 77 14 0,125 kg 300–800 l pouze kukuřice cukrová, max. 1×
Květák Bělásek řepový od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Květák Zápředníček polní od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Květák Bělásek zelný od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Květák Kovolesklec gama od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Květák Můra kapustová od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Květák Můra zelná od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Nezemědělská půda Křísi při výskytu AT 0,1 kg 200–500 l nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné škoky Housenky při výskytu AT 0,17 kg 200–1000 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné škoky Křísi při výskytu AT 0,17 kg 200–1000 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Housenky při výskytu AT 0,85-0,17 kg 600–1200 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Křísi při výskytu AT 0,17 kg 200–1000 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Housenky při výskytu AT 0,17 kg 200–1000 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Paprika Housenky při výskytu AT 0,85-0,17 kg 600–1200 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Paprika Křísi 13–89 BBCH 1 0,125 kg 200–1200 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Housenky při výskytu AT 0,85-0,17 kg 600–1200 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Makadlovka Tuta absoluta od začátku výskytu housenek 1 0,125 kg 200–1000 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná Obaleč mramorovaný na počátku líhnutí housenek 2. generace, postřik nebo rosení, od BBCH 73 (velikost bobulí broky) 3/14 0,15 kg 500–1000 l OL stolní/moštové, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Réva vinná Křísi do BBCH 61 (před začátkem květu) 3/14 0,1 kg 300–500 l OL stolní/moštové, max. 1×, od začátku výskytu, postřik nebo rosení
Réva vinná Obaleč jednopásý na počátku líhnutí housenek 1. generace, postřik nebo rosení, do BBCH 61 (před začátkem květu) 3/14 0,1 kg 300–500 l OL stolní/moštové, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Réva vinná Křísi od BBCH 61 (od začátku květu) 3/14 0,15 kg 500–1000 l OL stolní/moštové, max. 1×, od začátku výskytu, postřik nebo rosení
Réva vinná Obaleč jednopásý na počátku líhnutí housenek 2. generace, postřik nebo rosení, od BBCH 73 (velikost bobulí broky) 3/14 0,15 kg 500–1000 l OL stolní/moštové, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Réva vinná Obaleč mramorovaný na počátku líhnutí housenek 1. generace, postřik nebo rosení, do BBCH 61 (před začátkem květu) 3/14 0,1 kg 300–500 l OL stolní/moštové, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Salát Housenky 13–39 BBCH 14 0,85-0,1 kg 200–800 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Housenice 13–39 BBCH 14 0,85-0,1 kg 200–800 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Housenky 13–39 BBCH 1 0,85-0,1 kg 200–800 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Housenice 13–39 BBCH 1 0,85-0,1 kg 200–800 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Špenát Housenice 13–39 BBCH 14 0,85-0,1 kg 200–800 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Špenát Housenky 13–39 BBCH 1 0,85-0,1 kg 200–800 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Špenát Housenice 13–39 BBCH 1 0,85-0,1 kg 200–800 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Špenát Housenky 13–39 BBCH 14 0,85-0,1 kg 200–800 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Trávníky Křísi při výskytu AT 0,1 kg 200–500 l minor. reg. ÚKZÚZ
Zahrady Křísi při výskytu AT 0,1 kg 200–500 l minor. reg. ÚKZÚZ
Zelí Bělásek zelný od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Můra kapustová od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Kovolesklec gama od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Můra zelná od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Můra kapustová od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Zápředníček polní od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Bělásek zelný od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Můra zelná od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Bělásek řepový od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Kovolesklec gama od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Zápředníček polní od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Sumi Agro s.r.o.
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
42%
detail