BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

STEWARD

Účinná látka

Balení

láhev HDPE 250 g / 500 g, uzávěr: šroubovací; láhev HDPE 125 g, uzávěr: šroubovací; láhev PET 125 g/ 250 g / 500 g, uzávěr: šroubovací

Charakteristika

Postřikový insekticid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k ochraně jádrovin, révy vinné, kukuřice a košťálové zeleniny.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do jádrovin

SPe3:
- Réva vinná:SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku nutná.
- Jádroviny:SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m, při 75 % na 5 m a při 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku nutná.
- Pro aplikaci do zeleniny a kukuřice:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Pro aplikaci do jádrovin:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.

DO: Réva vinná: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Působení

Indoxacarb je kontaktní a požerový insekticid specificky účinný na housenky motýlů a některé další skupiny hmyzu. Indoxacarb blokuje přenos vzruchu v neurosynapsích. Účinkuje rovněž ovicidně a hubí všechna larvální stádia citlivých druhů hmyzu. Ošetření má za následek rychlé zastavení žíru a rychlý úhyn hmyzu.

Doporučení

Přípravek se aplikuje postřikem.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu modulátoru sodíkových kanálů (např. indoxakarb) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
zelenina, kukuřice
4
4
4
4
jádroviny
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]
všechny indikace
20
20
20
20

Minoritní použití - baklažán, nezemědělská půda, trávníky, okurka, ovocné a okrasné školky, paprika, rajče, salát, špenát, veřejně přístupné plochy, zahrady

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

baklažán

500–1000 l/ha

postřik

3× (postřik),

6× (hydroponie)

8–14 dnů

nezemědělská půda, trávníky

200–500 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

-

okurka

600–1200 l/ha

postřik

7–14 dnů

ovocné a okrasné školky

200–1000 l/ha

postřik

4× za rok

paprika

600–1200 l/ha

postřik

3× (postřik),

6× (hydroponie)

8–14 dnů

rajče

600–1200 l/ha (housenky motýlů), 200–1000 l/ha (Tuta absoluta)

postřik

3× (housenky motýlů),

2× (Tuta absoluta)

7–14 (housenky motýlů),

8–10 dnů (Tuta absoluta)

salát, špenát

200–800 l/ha

postřik

3× za pěstební cyklus,

6× za rok

8–14 dnů

veřejně přístupné plochy, zahrady

200–500 l/ha (až 1000 l/ha pro prostorové kultury)

postřik, rosení

1× za rok

-

Upřesnění aplikace

Rajče, paprika, okurka - housenky:

- 85 g/ha, 600 l vody/ha, výška rostlin do 50 cm;

- 150 g/ha, 900 l vody/ha, výška rostlin 50–125 cm;

- 170 g/ha, 1200 l vody/ha, výška rostlin nad 125 cm.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

salát, špenát

4

4

4

4

nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady

4

4

4

4

ovocné a okrasné školky

6

6

6

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

ovocné a okrasné školky

20

20

20

20

Salát, špenát: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Návod k použití

Srážky poté, co postřiková kapalina již zaschla na povrchu ošetřených rostlin, již nevyžadují opakování ošetření.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Křísi 13–89 BBCH 1 0,125 kg 500–1000 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Baklažán Housenky 13–89 BBCH 1 0,125 kg 500–1000 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrušeň Obaleč pupenový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Housenky na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l Housenky ostatních motýlů, max. 1×, postřik nebo rosení
Hrušeň Obaleč zahradní na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Obaleč jablečný na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 4×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Obaleč zimolézový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Obaleč jabloňový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Obaleč ovocný na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Hrušeň Píďalka podzimní na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 1×, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč jablečný na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 4×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč zahradní na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Jabloň Housenky na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l Housenky ostatních motýlů, max. 1×, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč zimolézový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč jabloňový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Jabloň Píďalka podzimní na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 1×, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč ovocný na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Jabloň Obaleč pupenový na počátku líhnutí housenek 7 0,17 kg 300–1000 l max. 2×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Kapusta Můra kapustová od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kapusta Můra zelná od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kapusta Bělásek řepový od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kapusta Zápředníček polní od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kapusta Bělásek zelný od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kapusta Kovolesklec gama od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Kukuřice Zavíječ kukuřičný na počátku líhnutí housenek, podle signalizace AT 0,125 kg 300–800 l postřik
Kukuřice Zavíječ kukuřičný na počátku líhnutí housenek, podle signalizace 14 0,125 kg 300–800 l pouze kukuřice cukrová, postřik
Kukuřice Bázlivec kukuřičný podle signalizace, v době hromadného výskytu dospělců, do BBCH 77 AT 0,125 kg 300–800 l max. 1×
Kukuřice Bázlivec kukuřičný podle signalizace, v době hromadného výskytu dospělců, do BBCH 77 14 0,125 kg 300–800 l pouze kukuřice cukrová, max. 1×
Květák Bělásek řepový od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Květák Zápředníček polní od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Květák Bělásek zelný od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Květák Kovolesklec gama od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Květák Můra kapustová od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Květák Můra zelná od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Nezemědělská půda Křísi při výskytu AT 0,1 kg 200–500 l nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné školky Housenky při výskytu AT 0,17 kg 200–1000 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné školky Křísi při výskytu AT 0,17 kg 200–1000 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Housenky při výskytu AT 0,85-0,17 kg 600–1200 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Křísi při výskytu AT 0,17 kg 200–1000 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Housenky při výskytu AT 0,17 kg 200–1000 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Paprika Housenky při výskytu AT 0,85-0,17 kg 600–1200 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Paprika Křísi 13–89 BBCH 1 0,125 kg 200–1200 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Housenky při výskytu AT 0,85-0,17 kg 600–1200 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Makadlovka jihoamerická od začátku výskytu housenek 1 0,125 kg 200–1000 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná Obaleč mramorovaný na počátku líhnutí housenek 2. generace, postřik nebo rosení, od BBCH 73 (velikost bobulí broky) 3/14 0,15 kg 500–1000 l OL stolní/moštové, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Réva vinná Křísi do BBCH 61 (před začátkem květu) 3/14 0,1 kg 300–500 l OL stolní/moštové, max. 1×, od začátku výskytu, postřik nebo rosení
Réva vinná Obaleč jednopásý na počátku líhnutí housenek 1. generace, postřik nebo rosení, do BBCH 61 (před začátkem květu) 3/14 0,1 kg 300–500 l OL stolní/moštové, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Réva vinná Křísi od BBCH 61 (od začátku květu) 3/14 0,15 kg 500–1000 l OL stolní/moštové, max. 1×, od začátku výskytu, postřik nebo rosení
Réva vinná Obaleč jednopásý na počátku líhnutí housenek 2. generace, postřik nebo rosení, od BBCH 73 (velikost bobulí broky) 3/14 0,15 kg 500–1000 l OL stolní/moštové, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Réva vinná Obaleč mramorovaný na počátku líhnutí housenek 1. generace, postřik nebo rosení, do BBCH 61 (před začátkem květu) 3/14 0,1 kg 300–500 l OL stolní/moštové, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik nebo rosení
Salát Housenky 13–39 BBCH 14 0,85-0,1 kg 200–800 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Housenice 13–39 BBCH 14 0,85-0,1 kg 200–800 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Housenky 13–39 BBCH 1 0,85-0,1 kg 200–800 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát Housenice 13–39 BBCH 1 0,85-0,1 kg 200–800 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Špenát Housenice 13–39 BBCH 14 0,85-0,1 kg 200–800 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Špenát Housenky 13–39 BBCH 1 0,85-0,1 kg 200–800 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Špenát Housenice 13–39 BBCH 1 0,85-0,1 kg 200–800 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Špenát Housenky 13–39 BBCH 14 0,85-0,1 kg 200–800 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Trávníky Křísi při výskytu AT 0,1 kg 200–500 l minor. reg. ÚKZÚZ
Zahrady Křísi při výskytu AT 0,1 kg 200–500 l minor. reg. ÚKZÚZ
Zelí Bělásek zelný od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Můra kapustová od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Kovolesklec gama od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Můra zelná od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Můra kapustová od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Zápředníček polní od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Bělásek zelný od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Můra zelná od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Bělásek řepový od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Kovolesklec gama od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
Zelí Zápředníček polní od začátku výskytu housenek 3 0,085 kg 600–900 l pole, max. 3×, v intervalu 10–14 dnů, postřik
detail