BASF
BASF
BASF

AGRA

VAZTAK LES

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na pozemcích se svažitostí větší jak 3 stupně a jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně jak 10 m. (platí pro aplikaci do lesních školek)
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na půdách se svažitostí větší jak 3 stupně a jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 50 m. (platí pro aplikaci na ležící dřevo)

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě. (platí pro aplikaci do lesních školek)
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m vzhledem k povrchové vodě. (platí pro aplikaci na ležící dřevo)

Doporučení

AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují

Nejvyšší počet aplikací v roce: 1x

Aplikační dávka vody:

pro ležící dřevo listnáčů a jehličnanů na venkovních plochách se použije:

- v případě ošetření jednotlivých kmenů - max. 5 l aplikační kapaliny/m3

- v případě ošetření dlouhého dřeva ve vrstvách - max. 3 l aplikační kapaliny/m3

- v případě ošetření rovnaného dřeva ve vrstvách - max. 4 l aplikační kapaliny/m3

pro ostatní indikace viz tabulka návodu k použití.

Způsob aplikace:

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači (na ležící dřevo listnáčů a jehličnanů proti kůrovcům, tesaříkovitým a krascovitým, na jehličnany v lesních školkách po začátku napadení klikorohem borovým), máčením výhonů (proti klikorohu borovému před sázením jehličnanů v lesních školkách), nátěrem jednotlivých rostlin (listnáčů a jehličnanů proti kůrovcům).

K zajištění účinnosti ochranného zásahu je třeba aplikací přípravku zajistit dokonalé ovlhčení ošetřovaných rostlin nebo jejich částí.

Před ošetřením okrasných dřevin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše. Vaztak Les

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

bez
redukce
tryska
50 %
tryska
75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
lesní školky
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní hospodářství Kůrovci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, při zjištěném ohrožení (preventivně) AT 1-2 % kůrovci kladoucí vajíčka pod kůru
Lesní hospodářství Brouci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, před vylétnutím brouků AT 1-2 % tesaříkovití
Lesní hospodářství Kůrovci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, před vylétnutím brouků AT 1 % kůrovci kladoucí vajíčka pod kůru
Lesní hospodářství Brouci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, před vylétnutím brouků AT 2 % krascovití
Lesní hospodářství Kůrovci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, po začátku napadení AT 1 % kůrovci kladoucí vajíčka pod kůru
Lesní školky Klikoroh borový postřik, po začátku napadení, při výšce rostlin do 50 cm AT 4 % v 25–40 l vody/1000 rostlin jehličnany v lesních školkách
Lesní školky Klikoroh borový máčení, před sázením AT 4 % v 10–20 l vody/1000 rostlin jehličnany v lesních školkách
Okrasné dřeviny Kůrovci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, nátěr, při zjištěném ohrožení (preventivně) AT 2 % ve 2 ml vody/cm průměru kmene kůrovci kladoucí do dřeva a pod kůru
detail