Chemap Agro s.r.o.

VAZTAK LES

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na pozemcích se svažitostí větší jak 3 stupně a jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně jak 10 m. (platí pro aplikaci do lesních školek)
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na půdách se svažitostí větší jak 3 stupně a jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 50 m. (platí pro aplikaci na ležící dřevo)

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě. (platí pro aplikaci do lesních školek)
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m vzhledem k povrchové vodě. (platí pro aplikaci na ležící dřevo)

Doporučení

AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují

Nejvyšší počet aplikací v roce: 1x

Aplikační dávka vody:

pro ležící dřevo listnáčů a jehličnanů na venkovních plochách se použije:

- v případě ošetření jednotlivých kmenů - max. 5 l aplikační kapaliny/m3

- v případě ošetření dlouhého dřeva ve vrstvách - max. 3 l aplikační kapaliny/m3

- v případě ošetření rovnaného dřeva ve vrstvách - max. 4 l aplikační kapaliny/m3

pro ostatní indikace viz tabulka návodu k použití.

Způsob aplikace:

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači (na ležící dřevo listnáčů a jehličnanů proti kůrovcům, tesaříkovitým a krascovitým, na jehličnany v lesních školkách po začátku napadení klikorohem borovým), máčením výhonů (proti klikorohu borovému před sázením jehličnanů v lesních školkách), nátěrem jednotlivých rostlin (listnáčů a jehličnanů proti kůrovcům).

K zajištění účinnosti ochranného zásahu je třeba aplikací přípravku zajistit dokonalé ovlhčení ošetřovaných rostlin nebo jejich částí.

Před ošetřením okrasných dřevin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše. Vaztak Les

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

bez
redukce
tryska
50 %
tryska
75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
lesní školky
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní hospodářství Kůrovci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, při zjištěném ohrožení (preventivně) AT 1-2 % kůrovci kladoucí vajíčka pod kůru
Lesní hospodářství Brouci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, před vylétnutím brouků AT 1-2 % tesaříkovití
Lesní hospodářství Kůrovci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, před vylétnutím brouků AT 1 % kůrovci kladoucí vajíčka pod kůru
Lesní hospodářství Brouci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, před vylétnutím brouků AT 2 % krascovití
Lesní hospodářství Kůrovci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, po začátku napadení AT 1 % kůrovci kladoucí vajíčka pod kůru
Lesní školky Klikoroh borový postřik, po začátku napadení, při výšce rostlin do 50 cm AT 4 % v 25–40 l vody/1000 rostlin jehličnany v lesních školkách
Lesní školky Klikoroh borový máčení, před sázením AT 4 % v 10–20 l vody/1000 rostlin jehličnany v lesních školkách
Okrasné dřeviny Kůrovci listnáče, jehličnany - ležící dřevo na venkovních plochách, nátěr, při zjištěném ohrožení (preventivně) AT 2 % ve 2 ml vody/cm průměru kmene kůrovci kladoucí do dřeva a pod kůru
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail