Chemap Agro s.r.o.

BARCLAY D-QUAT

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: v době dosažení požadované velikosti hlíz bramboru.
Maximální počet aplikací:
- jednorázová, - nebo dělenáaplikace - v intervalu 5–7 dní, podle požadovaného termínu sklizně a podle stavu porostu - v případě hustého porostu, na počátku stárnutí porostu se použije dávka vyšší.
Maximální dávka: 5,0 l/ha v plodině.
Dávka vody: 200–400 l/ha.
Neaplikujte za silné rosy, mrholení ani lehkého deště - může dojít k poškození plodiny.
Desikace brambor při absenci dostatečné vlhkosti půdy může způsobit poškození hlíz, pozorovatelné jako hnědnutí prstence cévních svazků přímo pod slupkou. Před každou aplikací přípravku musí být posouzena vlhkost půdy ošetřovaného pozemku. Půda může být posouzena jako vlhká a plodina jako vhodná pro ošetření, pokud je půda vlhká 5 cm kolem všech hlíz včetně nejhlouběji uložených.
Písky, velmi lehké půdy, lehké půdy, kamenité půdy vč. středních a těžkých - min. 13 mm srážek během 2 dnů před aplikací.
Střední půdy, těžké půdy - min. 13 mm srážek během 5 dnů před aplikací.
Humusové půdy (více než 10 % organické hmoty), rašelinné půdy, rašeliny, rašelinné hlíny - min. 13 mm srážek během 5 dnů před aplikací.
V případě pochybností konzultujte možnost aplikace s držitelem registrace.
Pěstování následných plodin je bez omezení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem!
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Barclay D-Quat.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Na ošetřené plochy lze vstoupit až po dokonalém zaschnutí postřiku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor desikace - jednorázová, - nebo dělená aplikace - 2× v intervalu 5–7 dní, 4 l děleně 5,0 l/ha (1,0–2,0 a 2,0–3,0 l/ha) max. 2×
detail