Chemap Agro s.r.o.

BORIS ENERGY

Účinná látka

Balení

1, 10, 1000 litrů

Charakteristika

Přípravek BORiS energy je kapalný pomocný rostlinný přípravek určený k použití pro intenzivně pěstované plodiny. Obsahuje podpůrné látky, které pozitivně ovlivňují pohyb plasmy v buňkách rostlin, což se projevuje lepším zakořeněním, lepším příjmem živin a intenzivnějším růstem.
Vyznačuje se vysokým obsahem boru, síry, fosforu a draslíku. Obsahuje nitrofenoláty, molybden a ostatní mikroprvky jsou v chelátové formě. BORiS energy příznivě ovlivňuje kvetení, nasazení šešulí a plodů. Vysoký podíl živin podporuje tvorbu cukrů a lipidů. Doplňuje živiny potřebné pro zdravý vývoj porostu. Působí preventivně proti vzniku srdéčkové hniloby.
Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci na řepku olejnou, kukuřici, mák, slunečnici, řepu cukrovou, vinnou révu, košťáloviny a ovocné dřeviny.
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Účinky a složení:

·       Fosfor napomáhá tvorbě zásobních látek (cukrů, škrobů a lipidů), dále se účastní energetických procesů v rostlině.

·       Draslík je nezbytný pro růstové procesy, dělení buněk, dýchání a fotosyntézu.

·       Síra ovlivňuje metabolizmus tuků a tím i obsah oleje v semenech.

·       Bor přispívá k zakořeňování rostlin, což napomáhá lepšímu přezimování porostů.

·       Mangan zvyšuje látkovou výměnu, ovlivňuje intenzitu fotosyntézy a dýchání.

·       Zinek zvyšuje klíčivost pylového zrna a tím výrazně ovlivňuje zejména ozrnění palic kukuřice.

·       Molybden podporuje generativní orgány rostlin.

·       Nitrofenoláty snižují vliv stresových faktorů, podporují rychlejší regeneraci poškozených porostů.

Technické parametry:

Primární výživa
Fosfor (P) jako oxid fosforečný (P2O5)
6,0 % ve vodě rozpustného P2O5
118 g/ha
Draslík (K) jako oxid draselný (K2O) 
10,0 % ve vodě rozpustného K2O
374 g/ha
Sekundární výživa
Síra (S) jako oxid sírový (SO3)
12,0 % síry vyjádřené jako SO3
216 g/ha
Mikroprvky
Bor (B)
3,50 % ve vodě rozpustného B
158 g/ha
Měď (Cu)
0,02 % Cu v chelátu s IDHA
0,9 g/ha
Železo (Fe)
0,04 % Fe v chelátu s IDHA
 1,8 g/ha
Mangan (Mn)
0,10 % Mn v chelátu s IDHA
4,5 g/ha
Molybden (Mo)
0,20 % ve vodě rozpustného Mo
9,0 g/ha
Zinek (Zn)
0,10 % Zn v chelátu s IDHA
4,5 g/ha
Ostatní látky
4-nitrofenolát sodný
0,057 %
2,6 g/ha
2-nitrofenolát sodný
0,036 %
1,6 g/ha
2-methoxy-5-nitrofenolát sodný
0,018 %
0,8 g/ha
Vlastnosti
Reakce pH
7,0 – 9,0
Specifická hmotnost
1,4 – 1,5 g/cm3
Množství makroprků a mikroprvků je uváděno v g/ha při aplikačním množství přípravku 3 l/ha.


Rozsah a způsob použití:

BORiS energy je určen k listové aplikaci v množství 2 – 3 l/ha    do 200 – 300 litrů roztoku (0,6 – 1,5% postřikový roztok).

Přípravek lze kombinovat s fungicidy a insekticidy ve společném postřiku, kromě fáze plného kvetení.

Nedoporučujeme kombinovat s herbicidy v případě vysokého výskytu plevele nebo v řídce setých porostech - může snížit účinek herbicidu.

Přípravek BORiS energy doporučujeme použít v pozdějších růstových fázích před květem na podporu generativních orgánů a zlepšení technologických parametrů např. cukernatost, olejnatost, apod.

Speciálně u olejnin doporučujeme řešit zvýšenou spotřebu boru a síry aplikací dvou dávek přípravku. U řepky první aplikaci ve fázi začátku prodlužovacího růstu a druhou před začátkem butonizace. U cukrové řepy je potřebné aplikovat ve fázi 4. - 6. listu a druhou dávku před uzavřením porostu.

Nejlepších výsledků bylo dosaženo při dostatečném olistění porostů a také do fáze začátku kvetení.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny:

Plodina
Aplikační množství a fáze růstu
Řepka olejná
1. vstup 2-3 l/ha v období počátku prodlužování, BBCH 30-32
2. vstup 2-3 l/ha před květem, BBCH 50-59
Kukuřice
1. vstup 2-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-16
2. vstup 2-3 l/ha v 8. – 9. listu, BBCH 18-19
Mák
1. vstup 2-3 l/ha koncem odnožování, BBCH 25-30
2. vstup 2-3 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58
Slunečnice
1. vstup 2-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15
2. vstup 2-3 l/ha po objevení poupěte (fáze hvězdičky), BBCH 51-59
Řepa cukrová
1. vstup 2-3 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28
2. vstup 2-3 l/ha v době uzavírání porostu, BBCH 40-45
Vinná réva
1x - vstup 3 l/ha před květem
Košťálová zelenina
1. vstup 2-3 l/ha při dostatečné listové ploše
2-3. vstup 2-3 l/ha po cca 14 dnech za sebou
Ovocné dřeviny
1. vstup 2-3 l/ha při dostatečné listové ploše
2-3. vstup 2-3 l/ha po cca 14 dnech za sebou

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brukvovitá zelenina stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
Cukrovka stimulace růstu rostlin 1. vstup ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28, 2. vstup v době uzavírání porostu, BBCH 40-45 2-3 l
Kapusta stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
Kedluben stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
Kukuřice stimulace růstu rostlin 1. vstup ve 4. – 5. listu, BBCH 14-16; 2. vstup v 8. – 9. listu, BBCH 18-19 2-3 l
Květák stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
Mák stimulace růstu rostlin 1. vstup koncem odnožování, BBCH 25-30, 2. vstup při tvorbě květu, BBCH 51-58 2-3 l
Ovocné dřeviny stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
Réva vinná stimulace růstu rostlin před květem, 1× 2-3 l
Řepka olejka, jarní stimulace růstu rostlin 1. vstup v období počátku prodlužování, BBCH 30-32; 2. vstup před květem, BBCH 50-59 2-3 l
Řepka olejka, ozimá stimulace růstu rostlin 1. vstup v období počátku prodlužování, BBCH 30-32; 2. vstup před květem, BBCH 50-59 2-3 l
Slunečnice stimulace růstu rostlin 1. vstup ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15; 2. vstup po objevení poupěte (fáze hvězdičky), BBCH 51-59 2-3 l
Zelí stimulace růstu rostlin 1. vstup při dostatečné listové ploše; 2-3. vstup po cca 14 dnech za sebou 2-3 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail