Chemap Agro s.r.o.

BREVIS

Účinná látka

BREVIS

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jabloň, hrušeň

1000 l/ha

postřik, rosení

5–10 dnů

První aplikace přípravku Brevis by měla být provedena při velikosti plodů 8–10 mm.

Termín aplikace přípravku může být oddálen za stresových podmínek (např. delší období bez přímého slunečního svitu, vysoké noční a denní teploty, sucho, poškození kroupami,…) nebo pokud je stresové období očekáváno.

Druhá aplikace přípravku může být provedena v intervalu 5–10 dní po první, ale nejpozději do velikosti plodů 16 mm.

Účinnost přípravku závisí na dávce, odrůdě, typu výsadby a klimatických podmínkách.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození kultury. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

jabloň, hrušeň

10

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň redukce nadměrné násady plodů 69–72 BBCH 1,125-2,25 kg 1000 l max. 2×
Jabloň redukce nadměrné násady plodů 69–72 BBCH 1,125-2,25 kg 1000 l max. 2×
detail