Chemap Agro s.r.o.

CODACIDE

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

AT - jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.
Ochranná lhůta se řídí přípravkem na ochranu rostlin, se kterým je pomocný prostředek míchán.
Codacide se používá s registrovanými přípravky na ochranu rostlin v souladu s návody na jejich použití.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1,25-1,5 l TM s herbicidy, fungicidy, insekticidy
detail