Chemap Agro s.r.o.

FLORDIMEX

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Doporučení

Dávka přípravku - doba aplikace - dávka vody:
- višeň: aplikace se provádí 7–14 dní před předpokládanou sklizní,
- třešeň: aplikace se provádí 5–7 dní před předpokládanou sklizní,
dávka vody: max. 1000 l/ha, 500 l/ha na 1m výšky koruny stromu;
- rybíz červený a černý: aplikace se provádí 5–8 dní před předpokládanou sklizní,
dávka vody: 1000–2000 l/ha, podle hustoty výsadby rybízu;
- jabloň: aplikace v době, kdy je dosaženo 20–25 mm příčného průměru největších plůdků (cca 5.–10. 6.),
dávka vody: max. 1000 l/ha, 500 l/ha na 1m výšky koruny stromu;
- broskvoň: postřik se provádí 4–6 týdnů po odkvětu v době, kdy příčný průměr plůdků dosáhne 18 mm,
dávka vody: 600–1000 l/ha, 600 l/ha na mladé výsadby s řídkou korunou stromů, s průměrnou výškou koruny do 1,5 m.
Vliv přípravku na redukci násady dané odrůdy broskvoně konzultujte s držitelem registrace!

Maximální počet aplikací: 1× v kultuře za vegetační sezonu.
Plody (višeň, třešeň, rybíz červený a černý) ošetřené přípravkem Flordimex mohou být použity pouze ke konzervárenskému zpracování, nesmějí být použity k přímému konzumu!
Flordimex se aplikuje jen na suché rostliny, nepoškozené škůdci, chorobami a nedostatkem živin.
Déšť v době 4 až 5 hodin po postřiku účinnost přípravku snižuje.
Denní teplota v době aplikace i po ní by měla být vyšší než 16 °C.
Přípravek neaplikujte v období déletrvajícího sucha.
Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace nebo před ošetřením ověřte citlivost v daných podmínkách na menším počtu broskvoní.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Držitel rozhodnutí o registraci uvede na etiketě postup čištění, který byl doložen v rámci žádosti o registraci přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
višeň ke konzervaci, třešeň ke konzervaci, rybíz červený ke konzervaci, rybíz černý ke konzervaci, broskvoň, jabloň
3
3
3
3

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Broskvoň redukce nadměrné násady plodů 4–6 týdnů po odkvětu, příčný průměr plůdků je 18 mm 0,015 % max. 0,15 l/ha 600–1000 l max. 1×
Jabloň stimulace tvorby květních pupenů příčný průměr největších plůdků je 20–25 mm, cca 5.–10. 6. 0,5 l 1000 l max. 1×
Rybíz černý usnadnění mechanizované sklizně 5–8 dní před sklizní 0,03 % max. 0,6 l/ha 1000–2000 l porosty ke konzervaci, max. 1×
Rybíz červený usnadnění mechanizované sklizně 5–8 dní před sklizní 0,03 % max. 0,6 l/ha 1000–2000 l porosty ke konzervaci, max. 1×
Třešeň usnadnění mechanizované sklizně 5–7 dní před sklizní 0,05 % max. 0,5 l/ha 1000 l porosty ke konzervaci, max. 1×
Višeň usnadnění mechanizované sklizně 7–14 dní před sklizní 0,05 % max. 0,5 l/ha 1000 l porosty ke konzervaci, max. 1×
detail