BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

JADEX-O-720

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice

200–400 l/ha

postřik

1× březen až květen

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění postřikového zařízení: Po aplikaci přípravku vypláchněte nádrž, rozvod kapaliny a trysky čistou vodou. Zbytek roztoku oplachové vody vypusťte a celé zařízení znovu důkladně propláchněte čistou vodou. V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití. Trysky a sítka musí být čištěny odděleně.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 30–32 BBCH 1,25 l 200–400 l max. 1× březen až květen
detail