Chemap Agro s.r.o.

MAXIMALFLOW

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

MaximalFlow lze použít pouze v souladu s návodem na použití příslušného mořidla. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zlepšení přilnavosti mořidel, redukce otěru moření osiva 0,2-0,4 l/t ošetření osiva
Ječmen ozimý zlepšení přilnavosti mořidel, redukce otěru moření osiva 0,2-0,4 l/t ošetření osiva
Oves jarní zlepšení přilnavosti mořidel, redukce otěru moření osiva 0,2-0,4 l/t ošetření osiva
Proso zlepšení přilnavosti mořidel, redukce otěru moření osiva 0,2-0,4 l/t ošetření osiva
Pšenice jarní zlepšení přilnavosti mořidel, redukce otěru moření osiva 0,2-0,4 l/t ošetření osiva
Pšenice ozimá zlepšení přilnavosti mořidel, redukce otěru moření osiva 0,2-0,4 l/t ošetření osiva
Tritikale ozimé zlepšení přilnavosti mořidel, redukce otěru moření osiva 0,2-0,4 l/t ošetření osiva
Žito ozimé zlepšení přilnavosti mořidel, redukce otěru moření osiva 0,2-0,4 l/t ošetření osiva
detail