Chemap Agro s.r.o.

NEO-STOP 120 RTU

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor

-

postřik

Ošetřovat lze pouze čisté, suché, zralé a zdravé hlízy.

Trvání ochrany získané aplikací dosahuje 6–9 měsíců v závislosti na skladovacích podmínkách; zvláště skladovací teplotě (4–10 °C) a odrůdě brambor.

Aplikace se provádí na pásovém dopravníku při ukládání hlíz bramboru do skladovacích prostor na zimní uskladnění.

Nepoužívejte přípravek Neo-Stop 120 RTU pro ošetření sadbových brambor.

Přípravek a ošetřené hlízy nesmějí být skladovány ve společných prostorách se sadbovými bramborami nebo jakoukoliv jinou sadbou a osivem.

Lze aplikovat pouze schválenými technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřených hlízách. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Neo-Stop 120 RTU může způsobit popálení slupky brambor některých odrůd s velmi tenkou slupkou nebo pokud jsou hlízy nezralé.

Čištění aplikačního zařízení: Pří čištění aplikační techniky postupujte v souladu s technologickými postupy pro dané konkrétní zařízení. Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin nebo jejich částí, zbytky přípravku Neo-Stop 120 RTU.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor inhibice klíčení po sklizni - před uskladněním 0,15 l/t skladovaných hlíz max. 1×, brambor konzumní
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail