Chemap Agro s.r.o.

NEO-STOP 120 RTU

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor

-

postřik

Ošetřovat lze pouze čisté, suché, zralé a zdravé hlízy.

Trvání ochrany získané aplikací dosahuje 6–9 měsíců v závislosti na skladovacích podmínkách; zvláště skladovací teplotě (4–10 °C) a odrůdě brambor.

Aplikace se provádí na pásovém dopravníku při ukládání hlíz bramboru do skladovacích prostor na zimní uskladnění.

Nepoužívejte přípravek Neo-Stop 120 RTU pro ošetření sadbových brambor.

Přípravek a ošetřené hlízy nesmějí být skladovány ve společných prostorách se sadbovými bramborami nebo jakoukoliv jinou sadbou a osivem.

Lze aplikovat pouze schválenými technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřených hlízách. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Neo-Stop 120 RTU může způsobit popálení slupky brambor některých odrůd s velmi tenkou slupkou nebo pokud jsou hlízy nezralé.

Čištění aplikačního zařízení: Pří čištění aplikační techniky postupujte v souladu s technologickými postupy pro dané konkrétní zařízení. Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin nebo jejich částí, zbytky přípravku Neo-Stop 120 RTU.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor inhibice klíčení po sklizni - před uskladněním 0,15 l/t skladovaných hlíz max. 1×, brambor konzumní
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Přírodní cestou nejen proti chorobám a škůdcům

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail