Chemap Agro s.r.o.

NOVAGIB

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Dávka vody: 1000 l vody/ha (500–750 l/ha a 1 m výšky koruny)

Způsob aplikace: postřik, rosení

Max. počet aplikací v plodině: max. 2,0 l/ha/rok

V následujícím roce nelze vyloučit zvýšený růst letorostů a snížení počtu květů. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jabloň zlepšení tržních vlastností - redukce rzivosti slupky jablek 69–73 BBCH, po odkvětu 0,5 l (0,2 l/ha a 1 m výšky koruny) 1000 l max. 5×, v intervalu 7 dnů
Jabloň zlepšení tržních vlastností - redukce rzivosti slupky jablek 69–73 BBCH, po odkvětu 0,5 l (0,25 l/ha a 1 m výšky koruny) 1000 l max. 4×, v intervalu 10 dnů
detail