Chemap Agro s.r.o.

TERPAL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
ječmen, pšenice
100–400 l /ha
postřik
max. 1×
max. 2× dělená aplikace
tritikale, žito
100–400 l /ha
postřik
max. 1×

Nepoužívejte slámu pocházející z ošetřených obilnin jako substrát pro kulturní rostliny nebo jako mulč.

Neaplikujte na půdách s obsahem organické hmoty > 10 %.

Neaplikujte při teplotách nad 21 °C.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Návod k použití

Pokyny pro čištění aplikační techniky: 1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače). 2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače). 3. Opakujte postup podle návodu „2“ ještě jednou. 4. Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání před dosažením BBCH 39 1,5 l 100–400 l max. 1×
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání před dosažením BBCH 49 1 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání před dosažením BBCH 49 1,5 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání dělená aplikace - před dosažením BBCH 39 - 1. aplikace, před dosažením BBCH 49 - 2. aplikace 2 l 1. aplikace 1,0–1,5 l/ha + 2. aplikace 0,5–1,0 l/ha 100–400 l max. 2× dělená aplikace
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání před dosažením BBCH 39 2 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání před dosažením BBCH 39 2 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání před dosažením BBCH 49 1,5 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání dělená aplikace - před dosažením BBCH 39 - 1. aplikace, před dosažením BBCH 47 - 2. aplikace 2 l 1. aplikace 1,0–1,5 l/ha + 2. aplikace 0,5–1,0 l/ha 100–400 l max. 2× dělená aplikace
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání před dosažením BBCH 49 1,5 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání před dosažením BBCH 39 2 l 100–400 l max. 1×
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání před dosažením BBCH 39 2 l 100–400 l max. 1×
detail