Chemap Agro s.r.o.

bromoxynil

3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

BROMOTERB
BROMOTRIL 25 SC
EMBLEM PRO
NAGANO
ZEAGRAN 350
Polní dny Sója 2020
detail