Chemap Agro s.r.o.

cinidon-ethyl

ethyl-(Z)-{2-chlor-3-[2- chlor-5-(cyklohex-1-en-1,2- dikarboximido)fenyl]akrylát}

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

Polní dny Sója 2020
detail