Chemap Agro s.r.o.

fosfid vápenatý

Ca3P2

Druh

Rodenticid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

POLYTANOL
Polní dny Sója 2020
detail